Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter i Visual Merchandising (VM) for motesegmentet.

Siden mer og mer shopping foregår online – på e-commerce steder og via blogglinker blir det desto viktigere for fysiske butikker å ha utstillingsvinduer som kommuniserer merkets/butikkens DNA, formidler en historie og et budskap som skal appellere til enda større identifikasjon og interesse hos kunden. Dette stiller også større krav hos dem som arbeider som VM, både det å kjenne brandet, kjenne potensielle kunder og hva disse inspireres av, trender i samfunnet og det spesifikke markedet. Det å kunne se sammenhengen mellom merkets kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier med den fysiske butikkens utseende, er også en viktig ferdighet som studentene tilegner seg i løpet av emnets gang.

Studentene skal opparbeide seg kompetanse som gjør dem rustet til å arbeide innenfor Visual merchandising enten for et merke, eller i butikk.