Trend & trendforecasting

null

På SoFI School of Fashion Industry lærer du om Trend & Trendforecasting.

I dette faget undervises det i trender og trendutvikling presentert gjennom ulike modeller. I Trend forecasting får du en introduksjon til de mest anerkjente leverandører og verktøy som brukes for å forutse kommende trender.