null

Trend og Samfunn

På SoFI School of Fashion Industry lærer du om Trend og Samfunn.

God kunnskap om hvordan trender oppstår og trendenes mekanismer er en viktig del av utdanningen. Du får innblikk i hvordan mote blir formidlet gjennom formelle og uformelle kanaler. Emnet vil ta for seg aktuelle designere og motehus og kjente aktører innen motebildet.  I emnet formidles også semiotikk, hva mote og klær som språk formidler.