Trend & samfunn

null

På SoFI School of Fashion Industry har du faget Trend og Samfunn.

Gode kunnskaper om hvordan trender oppstår og trendenes mekanismer er en viktig del av utdanningen. Du får et innblikk i hvordan moten blir formidlet gjennom formelle og uformelle kanaler. Emnet vil ta for seg aktuelle designere og motehus og kjente aktører innen motebildet.  I emnet formidles også semiotikk; hva moter og klær som språk formidler.