Tone Sannum

Tone Sannum jobber som Interiørarkitekt og foreleser i ArchiCad på SoFI. Hun har mange års erfaring med undervisning i ArchiCad og Artlantis fra Høyskolen Kristiania. Hun har undervist både på fagskolen og Bachelor-studiet samt hatt en del privatundervisning for studenter og interiørarkitekter ved siden av at hun arbeider for Ramsøsaker Arkitekter.