Tidligere student – Charlotte Wold

SoFI – School of Fashion Industry – Tidligere Student: Charlotte Wold. Charlotte Wold (23) er tidligere student på Moteindustri . Her forteller hun om hvorfor styling er så spennende, hva det er viktig å huske på som stylist og hvorfor du skal være et JA-menneske.

SoFI - School of Fashion Industry - Tidligere Student: Charlotte Wold.Publisert på Envelope.no
Foto: Kat Gade
Modell: Mathilde K / Team Models
Makeup&hair/styling: Charlotte WoldPublisert på Revs Magazine
Foto: Angelica Spilling
Modell: Anniken H / Team Models
Makeup&hair/ styling: Charlotte Wold

Bildene er publisert på våre hjemmesider under godkjennelse av Charlotte Wold.

 

Med en utdannelse i Moteindustri står du godt rustet til å delta i utformingen av en bransje i stadig utvikling. I løpet av studiets to år tilegner du deg breddekunnskap gjennom både kreative og merkantile tilnærminger. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av en portefølje som samler arbeidene dine.
Etter endt utdanning er porteføljen et verdifullt redskap i jobbsøkerprosessen. Aktuelle områder å søke jobb er innenfor produksjon og produktutvikling, innkjøp, motejournalistikk og PR samt styling innenfor ulike arenaer.

Moteindustri er et unikt utdanningstilbud i Norge. Målsettingen til SoFI er å tilby studentene en fremtidsrettet utdanning som kvalifiserer til fire ulike hovedretninger innenfor moteindustrien.
Studiet består av fire studiemoduler: Produksjon & Produkt, Styling, Mote & Markedsføring samt Motejournalistikk & PR. Kunnskap og ferdigheter oppnådd innenfor én av studiemodulene har overføringsverdi til de andre modulene.Du tilegner deg tverrfaglig og bred kunnskap innenfor både kreative og merkantile fagområder.
Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av egen portefølje.  Dette er det viktigste verktøyet etter endt utdanning. I første studieår vektes de ulike porteføljemodulene likt. Andre studieår velger du selv en av studiemodulene å fokusere porteføljen på. Slik rustes du til både å bli en allsidig bidragsyter samt ha spisskompetanse på et utvalgt område.

I fjerde semester er det en verdifull praksisperiode på sju uker hos relevante bedrifter. Praksisplassen introduserer deg for bransjen og gir mulighet for å anvende kunnskapen din i en profesjonell kontekst. Utplassering i bransjen muliggjør også møter med verdifulle kontakter som du tar med deg videre.