Styling ulike medier

null

På SoFI School of Fashion Industry har du faget Styling ulike medier.

I dette faget undervises det i utfordringer stylisten møter, det være seg for ulike oppdragsgivere, eller i samarbeid med andre kreative. Motefotografiet og motefotografens rolle har en viktig plass i faget. I det første semesteret vil du  jobbe med personlig styling og motestyling. I utdanningens andre semester vil du se nærmere på hvordan du styler lookbooks, reklame, film, eller tv.