Språk, stil og struktur – Nyheter

null

På SoFI har du faget Språk, Stil og Struktur – Nyheter.

Det undervises i metode, språklige trekk og struktur for nyhetsgenren med motestoff som tema. Du lærer å lage nyhetssaker om mote, fra notiser til større nyhetssaker. Dette faget er videreføringen av Journalistisk arbeidsmetode.