Produktutvalg & innkjøp

null

På SoFI School of Fashion Industry har du faget Produktutvalg og innkjøp.

I dette faget lærer du alle aspektene ved å være innkjøper innenfor det hurtig foranderlige motesegmentet. Dette inkluderer budsjettering, innkjøpsarenaer, kalkyleutregninger og samfunnsansvar tilknyttet innkjøp.