Produktplassering & kjøpsarenaer

null

På SoFI har du faget Produktplassering og kjøpsarenaer.

Butikkenes helhetlige presentasjon er avgjørende for å nå forbrukeren. Det samme gjelder valg av produktpresentasjon og plassering. I dette faget lærer du hvordan dette gjøres best mulig.