Produksjon og verdikjede

null

På SoFI School of Fashion Industry lærer du om Produksjon & verdikjede.

I dette emnet lærer du om den industrielle delen av produktet fra idéplan frem til ferdig produkt. Du får kjennskap til hvordan leverandørkjeder innenfor tekstil og mote er bygd opp, hva som kjennetegner dem og hvordan man kommuniserer krav til produsenter på en kompetent, effektiv og profesjonell måte.

Industrien er globalisert og det aller meste av produksjon av tekstilprodukter og tilbehør forgår i såkalte lavkostland. Det er derfor fokus på internasjonale avtaler og rammeverk samt sosiale og etiske problemstillinger i forbindelse med globaliseringen.

Du får kunnskap om effektiv kommunikasjon og kvalitetssikring i en produksjon og skal etter endt studie kunne  delta i en produktutviklingsfase på en profesjonell måte.