Porteføljefag

null

På SoFI School of Fashion Industry har du Porteføljefag.

God visuell fremstilling er viktig for deg som motekonsulent når du skal formidle ditt budskap videre til arbeidsgivere og kunder. Dette undervises på flere måter.
Gjennom moteillustrasjon fokuseres det på forskjellige tegneteknikker og utviklingen avet personlig uttrykk/signatur.
I research vil du få trening i hvordan innhente og benytte informasjon du finner i magasiner, bøker og på internett, mens du i eksponeringsdesign får kunnskap om vareplassering, arealdisponering og innredning av butikklokaler.