null
OPPTAK
Har du spørsmål om opptaksprosessen?
Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om opptaksprosessen,
skolen og utdanningene vi tilbyr!
SØK STUDIE

Valg av utdanning er spennende, og valg av skole er alltid vanskelig når du skal bestemme deg for utdanning. Nedenfor vil du finne informasjon om opptakskravene vi har til de ulike utdanningene, i tillegg til svar på ofte stilte spørsmål om opptaksprosessen, skolen og utdanningene vi tilbyr!

 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Da er du velkommen til  å ta kontakt med oss på +47 24 14 97 50 eller post@sofi.no!

OPPTAK

FORMELLE OPPTAKSKRAV

For å bli tatt opp som student ved alle våre studier må du ha fullført og bestått videregående opplæring innenfor spesifiserte utdanningsprogrammer (formelle opptakskrav). Alle søkere må levere en opptaksprøve. Opptaksprøven mottar du når du har lastet opp dokumentasjon.

Her kan du laste ned: SoFI Studiekatalog

REALKOMPETANSEVURDERING

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse dersom du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Merk at du må fylle 23 år i søknadsåret for å kunne vurderes inn under realkompetanse. Har du gjennomført og bestått andre videregående utdanningsprogrammer, eller har annen relevant utdanning og/eller bakgrunn, kan du bli realkompetansevurdert hvis du kan dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse.

Eksempler på dette kan være: vitnemål fra annen utdanning, attester/ kursbevis fra bedriftsinterne kurs, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, interesser etc. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført videregående arbeid.

OPPTAKSPRØVER

Alle våre utdanninger har, i tillegg til formalkompetanse, et krav om opptaksprøve. Opptaksprøven  har som hensikt å få et bilde av din kompetanse i dag, og hvem du er som søker:

Oppgave 1 – Lag et moodboard
Moodboard er et visuelt hjelpemiddel som viser inspirasjon gjennom et utvalg av bilder, materialer, farger, mønster og annet. I denne oppgaven ønsker vi å se hva som inspirerer deg gjennom et moodboard..Her er alt lov, det er du som bestemmer hva som inspirerer deg. Du kan lage moodboardet både digitalt eller med saks og lim.

Oppgave 2 – Søknadsbrev
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg! Fortell oss hvem du er, hvordan din moteinteresse startet og hvorfor du ønsker å studere Moteindustri/design. Skriv ca. en halv – 1 A4 side.

RULLERENDE OPPTAK

Skolen benytter rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen søknadene blir registrert. Søkere som får tilbud om studieplass må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt og betale registreringsavgiften innen oppgitt frist. Hvis ikke skolen har mottatt denne innen fristen, kan studenten miste tilbudet om studieplass.

STUDIEVEILEDNING

Utdanningen er arbeidsintensiv. Det er viktig at du har stor interesse for mote og gjerne har annen moterelatert utdanning, eller erfaring fra relevant arbeid, kurs og hobbyer.

SoFIs studiekonsulenter tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner og kompetanse. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger en utdanning som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn. Du kan booke studiesamtale her.

SØKNADSINFORMASJON

For å søke på utdanning hos oss registrerer du deg i søknadsskjemaet her. Etter at du har søkt vil du motta automatisk epost med informasjon om hvordan du laster opp vitnemål og eventuelle attester. Dette leveres digitalt. For alle våre utdanninger vil du bli bedt om å laste opp en opptaksprøve dersom din kompetanse kvalifiserer. Opptaksprøven kan du lese mer om ovenfor.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta elektronisk studiekontrakt samt en efaktura på registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

FORBEHOLD

Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette så fort som mulig, og senest en uke før oppstart. Søkere som trekker sin innmelding vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig per epost, sendt fra den epostadressen søkeren er registrert med.

STUDIEAVGIFT

Spesifisering av studieavgiften finner du på nettsiden vår. Ved Motekonsulent og Motekommunikasjon heltid betales studieavgiften i fire avdrag. Ved Motekonsulent og Motekommunikasjon deltid betales studieavgiften i åtte avdrag, fire i det første semestret og fire i det andre. Ved utdanningene Motedesign og Moteindustri betales studieavgiften i fire avdrag per semester. Utdanningene Motedesign og Moteindustri går over fire semestre.

BETINGELSER

Ved å betale registreringsavgiften bekrefter du at du aksepterer studieplassen. Denne avgiften refunderes ikke.

STUDIEFINANSIERING

Stipend og lån i Lånekassen for utdanning ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du har blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen finnes på www.lanekassen.no.

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:

Lånekassen

Postboks 430 Alnabru

0614 Oslo

Kundetelefon: +47 22 70 03 00

www.lanekassen.no