Tekst: Benedicte Storm Bamvik

Nytt Gründerkurs Mote og Entreprenørskap:

En visjonen av Norwegian Fashion Hub og

School of Fashion Industry

21. November 2019 er det oppstart for School of Fashion Industrys (SoFI) første gründerkurs med navnet Mote og Entreprenørskap. Kurset består av 20 timer undervisning, over 5 kvelder, så entreprenørspirer får muligheten til å tilegne seg forretningsforståelse fra aktører i motebransjen.

Kurset er et samarbeid mellom Norwegian Fashion Hub (NFH) og SoFI, og vil inneholde en kombinasjon av teoretisk påfyll og praktisk læring. Det vil være første gang et slikt målrettet kurs vil være tilgjengelig for gründere som vil lykkes med egne forretningsidéer. Bakgrunnen for kurset baserer seg på en bransje i forandring der det er kommet mange aktører på banen, og man ser behovet for å fokusere på forretningsidéer.

– Kurset er en kombinasjon av visjonene til NFH og SoFI. Vi ser at samfunnet i de siste 15 årene har endret seg fra å handle om «pene klær», til å bli et mer behov-styrt samfunn. Siden det er såpass mange aktører er det nødvendig å fokusere mer på en god forretningsidé, forteller en av de to arrangørene Jon Amund Søfferud.

-NFH får mange henvendelser av gründere og ny-oppstartede designere som trenger hjelp til å sikre seg bedre muligheter. Da er målet å bygge opp en sterk forretningsplan, kartlegge kundene, behov/etterspørselen, konkurrentene og kunne bruke analyseverktøy på en fornuftig måte.

-Bakgrunnen var direkte tilbakemelding fra flere gründerspirer som har tatt kontakt med NFH. Det var et ønske om et bransjerettet gründerkurs som tar for seg de første stegene i å bygge en bedrift som motegründer, legger arrangør Elin Kathrine Saunes til.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
21. November 2019


Søknadsfrist
6. November 2019

Opptak
NB: Det er begrensede plasser.

Varighet
5 kurskvelder / 20 undervisningstimer

Undervisningen vil gå fra kl. 17:00-20:30.

 

Jon Amund Søfferud, en av de to arrangørene av kurset i Mote og Entreprenørskap

-Forståelse for forretningsutvikling er en av kjernekompetansene i en bedrift. Det er også interessant å se ved fremveksten av flere merkevarer i oppstarten er det også behov for flere som kan være med å utvikle forretningen. Vi opplever at det å ha en kommersiell forståelse kan være en døråpner for en som er i begynnelsen av karrieren sin.

Jon Amund legger til at kurset er bygget opp for at en skal få veiledning fra folk som har en veldig solid bakgrunn i sitt felt. Han forteller at noe av det vanskeligste er å kunne forsvare ideene sine, noe en trenger å gjøre når en skal pitche forretningsideen sin til en investor. Det kan sammenlignes med å være på jobbintervju, en må kunne selge seg selv, og fortelle hva en kan.

Hvilke emner vil en finne i kurset?

-Det vil være mange forskjellige emner som omfatter finansiering. Her finner en seed-funding, pitching til investorer. I tillegg vil det være fokus på merkevare-identifisering/ brand DNA. Her er det viktig å kartlegge hva produktet ditt er, og det må være veldig tydelig, forteller Jon Amund, og fortsetter;

-I kurset vil hovedvekten ligge på å bygge opp en god forretningsplan, bygge opp og spisse forretningsideen til noe som er konkret og vanntett. Dette gjør det mye enklere når en møter en investor så en får muligheten til å få den støtten som vi ser at veldig mange designere ikke har nå.

-Det er også her fellestrekket ligger. Det finnes mange talentfulle designere med godt potensiale som ikke har kunnskapen om hva som er viktig å ha fokus på i dialogen med en investor. Noe av grunnen til dette er fordi de ikke klarer å spesifisere deres designer-idé, og hvordan de skal overføre den ideen til designet over flere år.

Arrangøren fra SoFI forteller også om at det er en fin balanse mellom de tre foreleserne som er blitt plukket ut, og mener de kommer til å sparre godt med studentene, både teoretisk og praktisk.

Foreleserne i kurset har alle lang erfaring fra motebransjen. Glenn Veiby er administrerende partner for Blender Group:, Linda Refvik, CEO for Norwegian Fashion Hub: og Håvard Løkke som har over 15 års erfaring innen omdømmebygging, strategiutvikling, strategisk og operativt markeds- og kommunikasjonsarbeid.

Jon Amund oppfordrer de som ønsker å satse, og som trenger hjelp til å spisse seg mot et marked til å søke på kurset.

Dette er en gylden mulighet for de som har en gründerspire i magen, eller som kanskje har prosjekter som har stoppet opp på veien. På kurset vil deltagerne få mulighet til å snakke med eksperter på hvert sitt felt, som kan veilede dem videre.

Elin legger til;

-Vi oppfordrer alle som ønsker å bygge på kompetansen sin med forståelse for hvordan utvikle en merkevare innenfor mote og tekstil velkommen til å søke. Kanskje har du allerede en idé? Eller kanskje du vil jobbe i en oppstarts bedrift? Eller ønsker mer kompetanse for å utvikle et eget konsept?

Arrangørene forteller at et av kriteriene ved kurset er at en må ha en tidligere utdanning. Kurset er for de som er i oppstartsfasen og som har opplevd at prosessen har stoppet litt opp. For å søke må en skrive en søknadstekst med motivasjonen for kurset, slik at arrangørene forstår hva søkeren vil og om de er rett kandidat for kurset.

-Prisen på kurset er til 3000,-. Grunnen til dette er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulige. Det er for å åpne for de som sitter der med en idé og brenner etter å få den ut. Vi ønsker også å ha et bredt spekter av deltagere, forteller Jon Amund.

Trenger en å ha en motedesign utdannelse for å søke?

Du trenger ikke å ha en motegrad for å ta kurset, men det er da viktig at du i såfall har en god forretningside, kanskje har du en utdannelse if.eks markedsføring eller entreprenørskap. Det aller viktigste er at du brenner for ideen og at du har motivasjon til å jobbe videre med ideen for det finnes ikke andre kurs som er like spisset mot motenæringen som dette kurset.

Les mer om kurset her!

Arrangøren fra Norwegian Fashion Hub, Elin Kathrine Saunes