Mote og nye medier – intervju med foreleser Julie Opsvik.

Med tidligere erfaring fra blant annet Costume og reklamegiganten Schjærven Reklamebyrå, jobber Julie Opsvik i dag som innholdssjef for Egmont. Hos SoFI underviser hun i mote og nye medier i studiet Motekommunikasjon.

 

Tekst: Stine Nibe Ravneberget

 

– Vi lever i en helt vill informasjonsverden, og det å nå frem med budskapet sitt har blitt enda vanskeligere enn før. Det stiller nye og veldig spennende krav til kommunikasjonen. Dette er bakteppet til innholdsproduksjon og hvorfor vi plutselig har dette nye ordet. Ikke bare i mediebransjen, men i omtrent alle bransjer, sier Julie Opsvik.

 

Hun forteller at innholdsproduksjon favner flere yrkesgrupper og kanaler. Men det er også noe av dette som gjør det så interessant.

 

– Det er som en masse som kontinuerlig er i utvikling, og med det tar det stadig nye former. Slik er det umulig å bli lei av, og det er alltid noe nytt å lære, sette seg inn i og bringe videre.

 

For Opsvik er motekommunikasjon rett og slett hennes to pasjoner forent i ett begrep.

 

– Hver for seg er mote og kommunikasjon bransjer som favner bredt. Når begrepene derimot står sammen, er det som om de kvesser blyanten på begge bransjene, spisser og sentrerer. Og det er her det virkelig spennende skjer!

 

– Hvordan man kommuniserer mote handler ikke bare om å finne riktig medium, tone og stil – noe man typisk er opptatt av fra et kommunikasjonsperspektiv. Det handler vel så mye om å skifte vinkel og se det hele fra motebransjens perspektiv. Hvilke sider ved bransjen skal vektlegges, hva er essensielt ved designet og hvordan er det produsert?

 

Hun forteller at motekommunikasjon krever med det både innsikt i kommunikasjonsbransjen og kommunikasjonsteori, så vel som motebransjen og moteteori.

 

– Gevinsten er spisset kommunikasjon som når riktig målgruppe med den gylne miksen av informasjon og inspirasjon.

 

Mote og nye medier

 

– Hva tenker du om utviklingen når det gjelder mote og nye medier?

 

– Ettersom innholdsproduksjon, og med det nye medier, er noe som kontinuerlig endrer seg, oppstår det ofte utfordringer i møte med «den virkelige verden», som jo ofte går litt tregere enn den virtuelle. Dette gjelder også motebransjen.

 

Hun mener hovedutfordringen til mote og nye medier ligger i at motebransjen er en både gammeldags og stolt bransje, mens nye medier er i en iherdig utvikling.

 

– På en måte kan man tenke at mote er den skeptiske, stolte og gammeldagse (men gud så stilige) venninnen, mens nye medier er hun kule, vågale og litt crazy venninnen. En blanding av disse er derfor på mange måter utfordrende, men når man klarer det er gevinsten desto større – og det for begge parter.

Foto: Julie Opsvik

Lær om markedsføring, PR og Visual Merchandising

 

I studiet «Motekommunikasjon» er målet ifølge Opsvik å få en helhetlig forståelse av motenæringen og alle aktørene innenfor motebransjen.

 

– Dette skal vi gjøre gjennom å få innsikt i motebransjen som næring, hvordan den er bygd opp og hvilke krefter som styrer den. Videre skal vi se på mote og nye medier hvor vi fokuserer på hvordan vi kan bruke de nye mediene til å formidle mote effektivt. Her skal vi også se på hva de nye mediene gjør med bransjen, og hvordan man kan utnytte seg av mulighetsrommet her.

 

– Videre går vi i dybden på kommunikasjon, markedsføring og PR – det hele innenfor motebransjen. Til sist i studiet ligger en spennende bolk om Visual Merchandising, som handler om hvordan man kan skape spennende visuelle uttrykk som fenger både fysisk og digitalt.

 

Opsvik vil følge studentene i store deler av de tre første fagene, mens det under Visual Merchandising vil være andre forelesere med denne bakgrunnen.

 

– Innsikt i målgruppen er alfa og omega

 

I Egmont leder Opsvik content-satsningen for merkevarene de har på huset.

 

–  Det er en spennende stilling hvor man jobber midt mellom det redaksjonelle og kommersielle – alltid med leserne våre i fokus. Innholdsproduksjon som dette krever at man jobber på tvers av plattformer, som print, nett og sosiale medier. Samtidig er mye av jobben min å sette meg inn i både merkevarers arenaer og kjerneverdier, samt kundens. Begge skal være like fornøyde med produktet, og viktigst av alt: Det skal trigge leserne, sier Opsvik.

 

– Innsikt i målgruppen er derfor alfa og omega, og jeg er heldig som jobber i et såpass stort mediehus som Egmont. Her sitter vi ikke bare på enorm kompetanse i formidling mot målgrupper, men også innsikt i medier, målgrupper og trender. Det gjør jobben ekstra spennende!

 

Erfaring innen både det redaksjonelle og kommersielle

 

Opsvik har lang erfaring fra motebransjen. I Schjærven Reklamebyrå jobbet hun som redaktør og rådgiver for innholdsmarkedsføring, og ble gjennom dette godt kjent med den kommersielle siden av kommunikasjon.

 

– Dette er essensielt i motekommunikasjon hvor man ofte jobber med merkevarebygging og salg for et merke eller en butikk – eller av seg selv som influencer. I reklamebransjen er man også mestere på å jobbe med kreativ konseptutvikling – noe som er utrolig gøy. I kombinasjon med strategisk kommunikasjon kan man på denne måten lage budskap som både engasjerer umiddelbart og bygger merkevare på sikt.

I Costume jobbet hun som nyhets- og motejournalist, og jobbet da redaksjonelt.

 

– Evnen til å kunne tenke og se for seg hva som vil være trendy og populært fremover var noe vi ble drillet på – da mye av jobben handlet om å lage innhold til printmagasinet som jo blir produsert flere måneder før man finner det i butikkhylla. Dette er det absurde og herlige med motemagasiner på print, og noe som det nå selvfølgelig har blitt mindre av med inntoget av mer digital kommunikasjon.

 

– Allikevel er den evige nyhets- og motejakten noe som alltid vil være relevant i bransjen, da det er dette som driver trendbildet fremover. En annen viktig erfaring er helt klart utfordringen det er å jobbe redaksjonelt i motebransjen.

 

– Her er det utrolig sterk påvirkning fra både PR-byråer og merker, som alle ønsker at du skal skrive om nettopp dem. Det å holde tunga rett i munnen og pennen stødig, er noe jeg vil si er ekstra viktig å ha fokus på for de som ønsker å gå den redaksjonelle veien innenfor motekommunikasjon.

 

Merkevarebygging essensielt

 

– Hva tenker du er nytt i forhold til det å jobbe med mote i digitale kanaler?

 

– Det kommer veldig an på hvilket perspektiv man tar. Som for eksempel journalist, som merke eller innkjøper. Felles er at man må evne å jobbe med innholdsproduksjon på flere flater, og med det tilpasse produktet sitt til flere ulike flater enn det man gjorde tidligere.

 

– Med disse utallige kanalene og formatene stilles det igjen enda høyere krav til å ha en solid kjerne, og med det blir merkevarebygging helt essensielt. I «Motekommunikasjon» vil vi derfor ha fokus på nettopp dette slik at studentene vil kunne skape en sterk, varig og salgsfremmende kommunikasjon både i og for motebransjen.