Motekonsulent | Halvt år heltid | 30 studiepoeng

Motekonsulent studiet er for deg som ønsker å få en innføring i moteindustrien. Du vil få kompetanse til å jobbe med styling innenfor mote og livsstil, med produkt og innkjøp, eller som assistent i pr-byrå og agentur etter endt utdanning.

SoFI – School of Fashion Industry er nå en del av Fagskolen Kristiania. Dette studiet er under revidering og vil ikke tilbys med oppstart i 2022.

Er du interessert i lignende utdanning?
Se våre ESMOD Oslo studier her.

Kombinasjonen av kreative fag og forretningsfag vil gi deg en helhetlig forståelse av moteindustrien. Du vil få en innføring i alt fra motehistorie, stil og trender til bedriftsøkonomi og juridiske emner. Dette gir deg brikkene du trenger for å enten studere videre, eller gå rett ut i relevant jobb.
Gjennom studietiden utvikler du en portefølje som skal fungere som et verktøy du kan ha med deg når du starter jobbsøking. I løpet av din studietid vil du knytte verdifulle kontakter gjennom møter med næringen, og alle forelesere jobber aktivt innenfor industrien.

 

Vil du være med å planlegge og style en fotoshoot i studio? Vil du lære mer om tekstiler og farger, og kunne forutse kommende trender? Ønsker du å jobbe med produkt og innkjøp, eller markedsføring innenfor motebransjen? Da er dette studiet for deg.

 

Gjennomføring

 

Utdanningen kan tas over ett semester heltid. Studiet inneholder rundt 300 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. I tillegg til undervisning er det beregnet 600 timer med egenarbeid i form av oppgaveløsning og pensumlitteratur. Etter fullført utdanning vil du ha ferdighetene og kunnskapen for å kunne løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

LÆRINGSUTBYTTE

Firedelt fagtilbud

Grunnleggende forståelse for både kreative og merkantile fagretninger er viktig for motekonsulenten som vil jobbe i skjæringspunktet mellom det kreative og det kommersielle. For å sikre arbeidsmarkedet solid tverrfaglig kompetanse er utdannelsen delt inn i et firedelt fagtilbud: 

Teori

I denne modulen fokuseres det på eldre og nyere motehistorie, og de toneangivende designerne og motehusene som har vært med å forme den. Trend og samfunn tar for seg de samfunnsmessige forholdene som påvirker hvordan trender skapes og endres. I produktkunnskap får du en innføring i tekstillære – fremstilling og innhold samt brukervennlighet.

Merkantil

I denne modulen får du innføring i merkantile emner som bedriftsøkonomi, juss og prinsipper i markedskommunikasjon. Dette er verdifulle grunnelementer å ta med seg videre både innen moteindustrien spesifikt og i arbeidsmarkedet generelt.

Kreativ

I den kreative modulen lærer du om stylistens ulike innfallsvinkler til både motestyling og personlig styling. Senere får du prøve ut teorien i praksis gjennom en egenprodusert photoshoot. Fargelære gir kunnskap om farger og deres egenskaper, mens porteføljearbeidet samler emnene moodboard, research, moteillustrasjon og eksponeringsdesign.

Møte med næringen

Den beste måten å bli kjent med industrien på er å møte den. Derfor inviterer vi relevante aktører fra motebransjen for å holde foredrag. Dette inkluderer alt fra designere i både små og store bedrifter, innkjøpere og personlige shoppere, journalister, markedsførere og agenter. Disse møtene bidrar til at du får et realistisk bilde av de ulike arbeidsoppgavene i næringen.

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 1 (30 studiepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Motekommunikasjon vil du bli testet både teoretisk og praktisk. Det vil være tre obligatoriske innleveringer (hjemmeeksamen) og to flervalgseksamener. Kandidaten vil bli testet i alle 4 fag på slutten av semesteret.

Motekonsulent består av en rekke ulike fag som gir deg innføring i de forskjellige sektorene innenfor moteindustrien. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag.

Intervju med Christina Ledang

Read More

Estimert arbeidsbelastning
Motekonsulent er et heltids halvårsstudium. En fagskoleutdanning legger opp til mye praktisk arbeid, og er derfor arbeidsintensiv. Studiet inneholder ca 300 undervisningstimer per semester, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning, orientering i pensum og oppdatering på hva som skjer i motebransjen.

Ordinær undervisningstid er fra 08.30 – 16.00. Normal estimert tidsbruk på egenarbeid for et heltidsstudium er ca 600 timer i semesteret, men dette vil variere fra student til student. Det er derfor ikke lagt opp til undervisning hver dag, og de fleste uker vil du ha noen økter tilgjengelig for egenarbeid. Dette vises i timeplanen som blanke økter, men er å beregne som skoletid.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor butikk, retail og Visual Merchandising, som PR-, agentur- eller showroomassistent, ansvarlig for digitale-/sosiale medier eller kommuniksjonsassistent. Du kan også jobbe som stylist, og for magasiner! Motebransjen har mange forskjellige roller, og denne utdanningen vil gi deg nok innsikt til å kunne arbeide innenfor de fleste feltene av bransjen

Søknadsprosess for halvårige studier og nettutdanninger
For halvårige studier og nettutdanninger kjører vi løpende opptak. Dette betyr at søkere vurderes i den rekkefølgen de kommer inn, og du vil få svar på din søknad i løpet av 1 uke etter levering av komplett opptaksprøve.

Du søker ved å registrere deg på våre nettsider. Deretter vil du motta en automatisk epost med instruksjoner om hvordan du fullfører opptaksprosessen. Du vil bli bedt om å levere vitnemål eller dokumentasjon på realkompetanse, samt en opptaksprøve, som du kan lese mer om under hvert enkelt studie.

Når du har lastet opp komplett søknad vil du få svar på epost fra vår opptakskomité i løpet av 1 uke. Deretter vil du få tilsendt kontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1800. Når kontrakt er signert, og opptaksgebyr betalt, er studieplassen din!

Opptaksprøve

Oppgave 1 – Lag et moodboard
Moodboard er et visuelt hjelpemiddel som viser inspirasjon gjennom et utvalg av bilder, materialer, farger, mønster og annet. I denne oppgaven ønsker vi å se hva som inspirerer deg gjennom et moodboard..Her er alt lov, det er du som bestemmer hva som inspirerer deg. Du kan lage moodboardet både digitalt eller med saks og lim.

Oppgave 2 – Søknadsbrev
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg! Fortell oss hvem du er, hvordan din moteinteresse startet og hvorfor du ønsker å studere Motekonsulent. Skriv ca. en halv – 1 A4 side.

Utstyr

Som student ved SoFI – School of Fashion Industry vil du ha behov for å kunne jobbe med oppgaver også utenfor skolen. Studenter må derfor ha tilgang på egen bærbar datamaskin. Skolen har flere datarom for undervisning, som også kan benyttes utenom undervisningstid, men man må allikevel ha mulighet til å bruke egen maskin ved behov.

Datamaskinen din må være  i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

Pensum
De fleste av pensumbøkene til utdanningen vil være tilgjengelig digitalt gjennom Bloomsbury Fashion Central, men det må beregnes innkjøp av noen bøker i tillegg. Pensumliste kunngjøres ved oppstart.

.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

28. Januar 2021

25. August 2021

 

Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full. Siste frist for søknad til vår-semesteret er 13. januar 2021.

 

Varighet
Ett semester heltid.

 

Studieavgift
59.000 kr
Opptaksgebyr 1800 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

 

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend her

 
Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.
30 studiepoeng.

Foto Silje Gulbrandsen