null
MOTEKONSULENT | 0,5 år heltid, 1 år deltid | 30 studiepoeng
Motekonsulent studiet er for deg som ønsker å få en innføring i moteindustrien. Du vil få kompetanse til å jobbe med styling innenfor mote og livsstil, med produkt og innkjøp, eller som assistent i pr-byrå og agentur etter endt utdanning.
SØK STUDIE!

Motekonsulent

Kombinasjonen av kreative fag og forretningsfag vil gi deg en helhetlig forståelse av moteindustrien. Du vil få en innføring i alt fra motehistorie, stil og trender til bedriftsøkonomi og juridiske emner. Dette gir deg brikkene du trenger for å enten studere videre, eller gå rett ut i relevant jobb.

 

Gjennom studietiden utvikler du en portefølje som skal fungere som et verktøy du kan ha med deg når du starter jobbsøking. I løpet av din studietid vil du knytte verdifulle kontakter gjennom møter med næringen, og alle forelesere jobber aktivt innenfor industrien.

 

Vil du være med å planlegge og style en fotoshoot i studio? Vil du lære mer om tekstiler og farger, og kunne forutse kommende trender? Ønsker du å jobbe med produkt og innkjøp, eller markedsføring innenfor motebransjen? Da er dette studiet for deg.

 

Gjennomføring

 

Utdanningen kan tas over ett semester heltid på dagtid, eller som to semestre deltid på kveldstid. Studiet inneholder rundt 300 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. I tillegg til undervisning er det beregnet 600 timer med egenarbeid i form av oppgaveløsning og pensumlitteratur. Etter fullført utdanning vil du ha ferdighetene og kunnskapen for å kunne løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

Firedelt fagtilbud

Grunnleggende forståelse for både kreative og merkantile fagretninger er viktig for motekonsulenten som vil jobbe i skjæringspunktet mellom det kreative og det kommersielle. For å sikre arbeidsmarkedet solid tverrfaglig kompetanse er utdannelsen delt inn i et firedelt fagtilbud: 

Teori

I denne modulen fokuseres det på eldre og nyere motehistorie, og de toneangivende designerne og motehusene som har vært med å forme den. Trend og samfunn tar for seg de samfunnsmessige forholdene som påvirker hvordan trender skapes og endres. I produktkunnskap får du en innføring i tekstillære – fremstilling og innhold samt brukervennlighet.

Merkantil

I denne modulen får du innføring i merkantile emner som bedriftsøkonomi, juss og prinsipper i markedskommunikasjon. Dette er verdifulle grunnelementer å ta med seg videre både innen moteindustrien spesifikt og i arbeidsmarkedet generelt.

Kreativ

I den kreative modulen lærer du om stylistens ulike innfallsvinkler til både motestyling og personlig styling. Senere får du prøve ut teorien i praksis gjennom en egenprodusert photoshoot. Fargelære gir kunnskap om farger og deres egenskaper, mens porteføljearbeidet samler emnene moodboard, research, moteillustrasjon og eksponeringsdesign.

Møte med næringen

Den beste måten å bli kjent med industrien på er å møte den. Derfor inviterer vi relevante aktører fra motebransjen for å holde foredrag. Dette inkluderer alt fra designere i både små og store bedrifter, innkjøpere og personlige shoppere, journalister, markedsførere og agenter. Disse møtene bidrar til at du får et realistisk bilde av de ulike arbeidsoppgavene i næringen.

Motekonsulent består av en rekke ulike fag som gir deg innføring i de forskjellige sektorene innenfor moteindustrien. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag.

Intervju med Christina Ledang

Read More

SoFI operer med løpende opptak – det betyr at du kan sikre din studieplass allerede i dag! Registrer deg elektronisk via søknadsknappen på denne siden, og du vil motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Så vil du bli tilsendt en opptaksprøve. Alt dette legges i din personlige mappe.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med faktura for innbetaling av registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av signert studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Forbehold
Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette senest en uke før oppstart. Søkere som velger å ikke benytte seg av sin studieplass vil ikke få registreringsavgiften refundert. Avmeldingen må være skriftlig og signert/addressert fra studenten personlig.

Studieavgift
Spesifisering av studieavgiften finner du under praktisk informasjon. Ved Motekonsulent heltid betales studieavgiften i fire avdrag. Ved Motekonsulent deltid betales studieavgiften i åtte avdrag, fire i det første semestret og fire i det andre.

Studiefinansiering
Stipend og lån i Lånekassen ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du er blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen finnes på www.lanekassen.no

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru 0614 Oslo
Kundetelefon : +47 22 70 03 00 www.lanekassen.no

Fremmøte på skolen
I opptaksbrevet får du beskjed om tid og sted for oppmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til oppstart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Praktisk utdanning på dag
SoFI er en fagskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens utdanningstilbud slik at arbeidslivets krav tilfredsstilles. SoFI tilbyr Motedesign og Moteindustri som fulltidsutdanning på dagtid og Motekonsulent som fulltidsutdanning på dagtid.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
28. Januar 2020

25. August 2020

 

Søknadsfrist
Rullerende opptak frem til studiestart

 

Varighet
Ett semester heltid eller to semestre deltid.

 

Studieavgift
58.000 kr
Opptaksgebyr 1800 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

 

Lånekassen
Godkjent for lån og stipend

 
Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.
30 studiepoeng.