null
MOTEKOMMUNIKASJON | 0,5 år heltid 1 år deltid, nett eller sted | 30 studiepoeng
Et intensivt halvårsstudium som gir en solid forståelse av hvordan du kan kommunisere og markedsføre mote - spesielt tilpasset digitale og sosiale medier.
SØK STUDIE!

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

7.-9. Februar 2020 – oppstartsamling

Studiested

Stedsbasert og nettbasert med samlinger.

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet

Ett semester heltid /

To semester deltid

Studieavgift

59.000 kr

Opptaksgebyr 1800 kr

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.

30 studiepoeng.

Motekommunikasjon

 

Med mote som fokus lærer du deg hvordan du bygger en merkevare på digitale og fysiske flater – du lærer deg hvordan du forfatter gode tekster som fenger lesere, du får muligheten til å utarbeide markedsplaner som styrker din eller din nærings merkevareidentitet på tvers av platformer! 

 

Du vil lære hvordan du retter deg mot presse, trofaste lesere og andre innenfor motenæringen gjennom PR og markedsføring. Du får en innføring i hvordan visual merchandising kommuniserer produkter og tjenester mot en spesifikk målgruppe. Du kommer til å kunne gjenkjenne en aktør sine kommunikasjonsbehov og finne frem til innovative løsninger med all kunnskapen du sitter igjen med.

 

Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon for butikk, agentur eller på digitale/sosiale medier. Etter dette intensive halvårsstudiet vil du sitte igjen med en helhetlig forståelse av motenæringen og alle aktørene innenfor bransjen.

 

GJENNOMFØRING

 

Utdanningen tilbys både som en vanlig stedsbasert utdanning, og som en nettbasert utdanning med samlinger. Vi starter nye klasser to ganger i året, i januar og august, og studiet kan tas både heltid og deltid – avhengig av når på året man ønsker å starte.

 

Gjennomføring for nettstudie

 

Nettbaserte utdanninger stiller samme høye krav til egeninnsats og deltagelse i forelesninger – forskjellen er at du følger forelesningene via egen maskin, i stedet for å sitte i et klasserom.

 

I løpet av studiet har du ca 100 timer nettforelesning, 100 timer på samling i skolens lokaler i Oslo, og 100 timer studiemateriell. I tillegg kommer tid til arbeid med øvingsoppgaver og pensumlitteratur, tilsvarende ca 600 timer. I forkant av studiet vil du få tilgang til digitalt klasserom og semesterplan, slik at du kan planlegge og disponere egen tid.

 

Nettforelesningene holdes “live” på faste dager, og krever at hele klassen deltar for å få en god gruppedynamikk. Samlingene er fordelt på fem helger i løpet av studietiden, og datoer for samlinger annonseres i god tid før oppstart.

 

Gjennomføring på sted

 

I løpet av studiet har du cirka 300 undervisningstimer i form av klasseromsundervisning, workshops og besøk hos bransjeaktører/lærere, i tillegg er det beregnet cirka 600 timer med egenarbeid i form av oppgaveløsning og pensumlitteratur.

LÆRINGSUTBYTTE

Motekommunikasjon er et intensivt halvårsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer, teknikker for og vurdering av visuell presentasjon i sosiale medier, samt Visual Merchandising og presentasjon av moteprodukter i butikk.

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 1 (30 fagskolepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Motekommunikasjon vil du bli testet både teoretisk og praktisk. Det vil være tre obligatoriske innleveringer (hjemmeeksamen) og to flervalgseksamener. Kandidaten vil bli testet i alle 4 fag på slutten av semesteret.

Motekommunikasjon bygger på behovet for medarbeidere som kjenner til både digitale og fysiske måter å kommunisere mote på. Samtidig som det gir deg kunnskapen og ferdighetene rundt hvordan disse elementene henger sammen, og hvordan tilhørende virkemidler brukes for best å skape oppmerksomhet rundt et merke og slik knytte til seg konsumenter.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor butikk, retail og Visual Merchandising, som PR-, agentur- eller showroomassistent, ansvarlig for digitale-/sosiale medier eller kommuniksjonsassistent.

Motebransjen er stadig i vekst med den digitale verden, og det er i dag stor etterspørsel for mennesker med teknisk bakgrunn. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter.

SoFI operer med løpende opptak – det betyr at du kan sikre din studieplass allerede i dag! Registrer deg elektronisk via søknadsknappen på denne siden, og du vil motta en e-post med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med faktura for innbetaling av registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av signert studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Opptakskrav:

For å bli tatt opp som student ved Motekommunikasjon må du ha fullført og bestått videregående opplæring innenfor design og håndverk, medieproduksjon, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon (gammel ordning), Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi) og service og samferdsel.

Realkompetansevurdering:

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har gjennomført og bestått andre videregående utdan­ningsprogrammer eller har en annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

For å kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse, for eksempel ved vitnemål fra annen utdanning, attester/kursbevis fra bedrifts­ interne kurs, blogger/Influencer, andre livsstilsvirksomheter. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må være, eller ha fylt, 23 år det året du starter utdanningen.

Forventninger til utdanning

Utdanningen er arbeidsintensiv og det er viktig at du har stor interesse for mote. Studiekonsulentene på SoFI tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner og kompetanse. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger en utdanning som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn.

Linn Øymo har fullført utdanningen Motekonsulent ved SoFI – School of Fashion Industry, og leverte en flott eksamensoppgave i faget Motestyling. Oppgaven studentene fikk utlevert var å lage en moteserie for magasinet Cover Magazine. Linn har latt seg inspirere av den svenske stylisten Zara Zachrisson og temaet ’rosa’.

 

 

Charlotte Wold. Charlotte Wold (23) er tidligere student på Moteindustri . Her forteller hun om hvorfor styling er så spennende, hva det er viktig å huske på som stylist og hvorfor du skal være et JA-menneske.

 

 

Tidligere Motekonsulent-student Stine Ertvaag (27) følger drømmen og åpner egen butikk i Stavanger. Her forteller hun om å følge drømmen, ønsket om at folk skal bli litt mer vågale og hvilket fag på SoFI som gav henne blod på tann.