Motekommunikasjon | 1 år | Deltid - kveld | Stedbasert | 30 studiepoeng

Motekommunikasjon er et intensivt årsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer i sosiale medier!

SoFI – School of Fashion Industry er nå en del av Fagskolen Kristiania.
Dette studiet er under revidering og vil ikke tilbys med oppstart høsten 2022.

Er du interessert i lignende utdanning?
Se våre ESMOD Oslo studier her.

Med mote som fokus lærer du deg hvordan du bygger en merkevare på digitale og fysiske flater – du lærer deg hvordan du forfatter gode tekster som fenger lesere, du får muligheten til å utarbeide markedsplaner som styrker din eller din nærings merkevareidentitet på tvers av plattformer!

Du vil lære hvordan du retter deg mot presse, trofaste lesere og andre innenfor motenæringen gjennom PR og markedsføring. Du får en innføring i hvordan visual merchandising kommuniserer produkter og tjenester mot en spesifikk målgruppe. Du kommer til å kunne gjenkjenne en aktør sine kommunikasjonsbehov og finne frem til innovative løsninger med all kunnskapen du sitter igjen med.
Studiet passer for deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon for butikk, agentur eller på digitale/sosiale medier. Etter dette intensive 1-årsstudiet vil du sitte igjen med en helhetlig forståelse av motenæringen og alle aktørene innenfor bransjen.

 

GJENNOMFØRING
Utdanningen tilbys som stedsbasert på kveldstid over to semestre.

 

Gjennomføring på sted
Undervisning vil foregå på kveld mandager og onsdager, med noen lørdagssamlinger. I løpet av studiet har du cirka 300 undervisningstimer i form av klasseromsundervisning, workshops og besøk hos bransjeaktører/lærere, i tillegg er det beregnet cirka 300 timer med egen arbeid i form av oppgaveløsning og pensumlitteratur.

Motekommunikasjon er et intensivt årsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer, teknikker for og vurdering av visuell presentasjon i sosiale medier, samt Visual Merchandising og presentasjon av moteprodukter i butikk.

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 1 (30 fagskolepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Motekommunikasjon vil du bli testet både teoretisk og praktisk. Det vil være tre obligatoriske innleveringer (hjemmeeksamen) og to flervalgseksamener. Kandidaten vil bli testet i alle 4 fag på slutten av semesteret.

Motekommunikasjon bygger på behovet for medarbeidere som kjenner til både digitale og fysiske måter å kommunisere mote på. Samtidig som det gir deg kunnskapen og ferdighetene rundt hvordan disse elementene henger sammen, og hvordan tilhørende virkemidler brukes for best å skape oppmerksomhet rundt et merke og slik knytte til seg konsumenter.

Estimert arbeidsbelastning
Motekommunikasjon tilbys som et deltidssstudium over ett år. En fagskoleutdanning legger opp til mye praktisk arbeid, og er derfor arbeidsintensiv. Studiet inneholder ca 300 undervisningstimer totalt, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning, orientering i pensum og oppdatering på hva som skjer i motebransjen.

Ordinær undervisningstid er fra 17.30 – 21.00. Normal estimert tidsbruk på egenarbeid for et deltidsstudium er ca 300 timer semesteret, men dette vil variere fra student til student.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor butikk, retail og Visual Merchandising, som PR-, agentur- eller showroomassistent, ansvarlig for digitale-/sosiale medier eller kommuniksjonsassistent.

Motebransjen er stadig i vekst med den digitale verden, og det er i dag stor etterspørsel for mennesker med teknisk bakgrunn. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter.

Søknadsprosess for halvårige studier og deltidsstudier
For halvårige studier og deltidsstudier kjører vi løpende opptak. Dette betyr at søkere vurderes i den rekkefølgen de kommer inn, og du vil få svar på din søknad i løpet av 1 uke etter levering av komplett opptaksprøve.

Du søker ved å registrere deg på våre nettsider. Deretter vil du motta en automatisk epost med instruksjoner om hvordan du fullfører opptaksprosessen. Du vil bli bedt om å levere vitnemål eller dokumentasjon på realkompetanse, samt en opptaksprøve, som du kan lese mer om under hvert enkelt studie.

Når du har lastet opp komplett søknad vil du få svar på epost fra vår opptakskomité i løpet av 1 uke. Deretter vil du få tilsendt kontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1800. Når kontrakt er signert, og opptaksgebyr betalt, er studieplassen din!

Opptaksprøve

Oppgave 1 – Lag et moodboard
Moodboard er et visuelt hjelpemiddel som viser inspirasjon gjennom et utvalg av bilder, materialer, farger, mønster og annet. I denne oppgaven ønsker vi å se hva som inspirerer deg gjennom et moodboard..Her er alt lov, det er du som bestemmer hva som inspirerer deg. Du kan lage moodboardet både digitalt eller med saks og lim.

Oppgave 2 – Søknadsbrev
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg! Fortell oss hvem du er, hvordan din moteinteresse startet og hvorfor du ønsker å studere Motekommunikasjon. Skriv ca. en halv – 1 A4 side.

Linn Øymo har fullført utdanningen Motekonsulent ved SoFI – School of Fashion Industry, og leverte en flott eksamensoppgave i faget Motestyling. Oppgaven studentene fikk utlevert var å lage en moteserie for magasinet Cover Magazine. Linn har latt seg inspirere av den svenske stylisten Zara Zachrisson og temaet ’rosa’.

 

 

Charlotte Wold. Charlotte Wold (23) er tidligere student på Moteindustri . Her forteller hun om hvorfor styling er så spennende, hva det er viktig å huske på som stylist og hvorfor du skal være et JA-menneske.

 

 

Tidligere Motekonsulent-student Stine Ertvaag (27) følger drømmen og åpner egen butikk i Stavanger. Her forteller hun om å følge drømmen, ønsket om at folk skal bli litt mer vågale og hvilket fag på SoFI som gav henne blod på tann.

Utstyr

Som student ved SoFI – School of Fashion Industry vil du ha behov for å kunne jobbe med oppgaver også utenfor skolen. Studenter må derfor ha tilgang på egen bærbar datamaskin. Skolen har flere datarom for undervisning, som også kan benyttes utenom undervisningstid, men man må allikevel ha mulighet til å bruke egen maskin ved behov.

Datamaskinen din må være  i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

Pensum
De fleste av pensumbøkene til utdanningen vil være tilgjengelig digitalt gjennom Bloomsbury Fashion Central, men det må beregnes innkjøp av noen bøker i tillegg. Pensumliste kunngjøres ved oppstart.

PRAKTISK INFORMASJON

Stedbasert

25.august 2021

Studiested

Oslo

 

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til klassen er full. Siste frist for søknad to uker før oppstart.

Varighet

To semester deltid på kveldstid.

Ved oppstart i høstsemesteret er fast undervisningstid mandager & onsdager kl 17:30-21:00, samt noen lørdagssamlinger.

Ved oppstart i vårsemesteret er fast undervisningstid tirsdager & torsdager kl 17.30 – 21.00, samt noen lørdagssamlinger.

 

Studieavgift

59.000 kr

Opptaksgebyr 1800 kr

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend her

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.

30 studiepoeng.