Motekommunikasjon

Motekommunikasjon er et intensivt halvårsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer i sosiale medier!

Motekommunikasjon er et fremtidsrettet og et spennende yrkesfag! Utdanningen kan passe for deg som er selvstendig næringsdrivende og ønsker å leve av blogging og person-branding via digitale plattformer. Sosiale medier har i dag gjort det enklere enn noensinne å skape et levebrød med sin stemme! 

Fundamentet

Utdanningen tilbys både som en stedsbasert utdanning, og som en nettbasert utdanning med samlinger. Nettbaserte utdanninger stiller samme høye arbeidskrav til egeninnsats og deltagelse i forelesninger. Forskjellen er at du følger forelesningene via egen datamaskin , i stedet for å sitte i et klasserom

Studiet inneholder rundt 300 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. Etter bestått fullført utdanning vil du ha gode praktiske ferdigheter og bred teoretisk kunnskap som gir stødig grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

 

LÆRINGSUTBYTTE

Motekommunikasjon er et intensivt halvårsstudium i moterelatert markedsføring og PR, med særlig fokus på digitale plattformer, teknikker for og vurdering av visuell presentasjon i sosiale medier, samt Visual Merchandising og presentasjon av moteprodukter i butikk.

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 1 (30 fagskolepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Motekommunikasjon vil du bli testet både teoretisk og praktisk. Det vil være tre obligatoriske innleveringer (hjemmeeksamen) og to flervalgseksamener. Kandidaten vil bli testet i alle 4 fag på slutten av semesteret.

Motekommunikasjon bygger på behovet for medarbeidere som kjenner til både digitale og fysiske måter å kommunisere mote på. Samtidig som det gir deg kunnskapen og ferdighetene rundt hvordan disse elementene henger sammen, og hvordan tilhørende virkemidler brukes for best å skape oppmerksomhet rundt et merke og slik knytte til seg konsumenter.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning kan du jobbe innenfor butikk, retail og Visual Merchandising, som PR-, agentur- eller showroomassistent, ansvarlig for digitale-/sosiale medier eller kommuniksjonsassistent.

Motebransjen er stadig i vekst med den digitale verden, og det er i dag stor etterspørsel for mennesker med teknisk bakgrunn. En rekke av våre tidligere studenter har gjort seg bemerket i bransjen og her kan du lese om et utvalg spennende prosjekter og studenter.

SoFI operer med løpende opptak – det betyr at du kan sikre din studieplass allerede i dag! Registrer deg elektronisk via søknadsknappen på denne siden, og du vil motta en e-post med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med faktura for innbetaling av registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av signert studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Opptakskrav:

For å bli tatt opp som student ved Motekommunikasjon må du ha fullført og bestått videregående opplæring innenfor design og håndverk, medieproduksjon, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon (gammel ordning), Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi) og service og samferdsel.

Realkompetansevurdering:

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har gjennomført og bestått andre videregående utdan­ningsprogrammer eller har en annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

For å kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse, for eksempel ved vitnemål fra annen utdanning, attester/kursbevis fra bedrifts­ interne kurs, blogger/Influencer, andre livsstilsvirksomheter. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må være, eller ha fylt, 23 år det året du starter utdanningen.

Forventninger til utdanning

Utdanningen er arbeidsintensiv og det er viktig at du har stor interesse for mote. Studiekonsulentene på SoFI tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner og kompetanse. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger en utdanning som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn.

Linn Øymo har fullført utdanningen Motekonsulent ved SoFI – School of Fashion Industry, og leverte en flott eksamensoppgave i faget Motestyling. Oppgaven studentene fikk utlevert var å lage en moteserie for magasinet Cover Magazine. Linn har latt seg inspirere av den svenske stylisten Zara Zachrisson og temaet ’rosa’.

 

 

Charlotte Wold. Charlotte Wold (23) er tidligere student på Moteindustri . Her forteller hun om hvorfor styling er så spennende, hva det er viktig å huske på som stylist og hvorfor du skal være et JA-menneske.

 

 

Tidligere Motekonsulent-student Stine Ertvaag (27) følger drømmen og åpner egen butikk i Stavanger. Her forteller hun om å følge drømmen, ønsket om at folk skal bli litt mer vågale og hvilket fag på SoFI som gav henne blod på tann.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

September 2019

Studiested

Stedsbasert og nettbasert med samlinger.

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet

Ett semester heltid /

To semester deltid

Studieavgift

59.000 kr

Opptaksgebyr 1800 kr

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.

30 studiepoeng.