null
Toårig utdanning Moteindustri
Unikt og fremtidsrettet studie som kvalifiserer til fire ulike hovedretninger innenfor moteindustrien;
Produksjon & Produkt, Styling, Mote & Markedsføring samt Motejournalistikk & PR. Toårig heltid (fire semestre).
Søk studie

Moteindustri

Med en utdannelse i Moteindustri står du godt rustet til å delta i utformingen av en bransje i stadig utvikling. I løpet av studiets to år tilegner du deg breddekunnskap gjennom både kreative og merkantile tilnærminger. Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av en portefølje som samler arbeidene dine.  Etter endt utdanning er porteføljen et verdifullt redskap i jobbsøkerprosessen. Aktuelle områder å søke jobb er innenfor produksjon og produktutvikling, innkjøp, motejournalistikk og PR samt styling innenfor ulike arenaer.

Fire studiemoduler

Moteindustri er et unikt utdanningstilbud i Norge. Målsettingen til SoFI er å tilby studentene en fremtidsrettet utdanning som kvalifiserer til fire ulike hovedretninger innenfor moteindustrien.
Studiet består av fire studiemoduler: Produksjon & Produkt, Styling, Mote & Markedsføring samt Motejournalistikk & PR. Kunnskap og ferdigheter oppnådd innenfor én av studiemodulene har overføringsverdi til de andre modulene.Du tilegner deg tverrfaglig og bred kunnskap innenfor både kreative og merkantile fagområder.

Portefølje

Sentralt i utdanningen står oppbyggingen av egen portefølje.  Dette er det viktigste verktøyet etter endt utdanning. I første studieår vektes de ulike porteføljemodulene likt. Andre studieår velger du selv en av studiemodulene å fokusere porteføljen på. Slik rustes du til både å bli en allsidig bidragsyter samt ha spisskompetanse på et utvalgt område.

Praksis

I fjerde semester er det en verdifull praksisperiode på sju uker hos relevante bedrifter. Praksisplassen introduserer deg for bransjen og gir mulighet for å anvende kunnskapen din i en profesjonell kontekst. Utplassering i bransjen muliggjør også møter med verdifulle kontakter som du tar med deg videre.

På toårig Moteindustri tilegner du deg god tverrfaglig kunnskap i fire ulike fordypningsområder: Produksjon & produkt, Mote & Markedsføring, Motejournalistikk & PR samt Styling. Slik får du kjennskap til både den kreative og merkantile delen av industrien og opparbeider en forståelse for hvordan og hvorfor disse henger sammen.
Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk blir du gjennom praktiske oppgaver trygg i tekst og markedsføring, juridiske emner og produksjon samt stylingens mange stiluttrykk. Porteføljearbeid samler trådene og gir plass til fordypning. 

Moteindustri er delt inn i fire studiemoduler:

Produksjon & produkt

Tekstilers ulike kvaliteter og tekniske egenskaper samt miljømessige konsekvenser av dette er tema som tas opp i tekstillære. I produksjon og verdikjede fokuseres det på veien fra idé til ferdig produkt. Men, også om internasjonale avtaler og rammeverk, sosiale og etiske problemstillinger i en stadig mer globalisert tekstilindustri.

Mote & markedsføring

I faget mote og markedsføring utvikler du grunnleggende merkantil forståelse. Du lærer teknikker og strategier innenfor markedsføringen av mote med spesiell fokus på bruk av internett og sosiale medier. Fashion merchandising har også sentral plass i denne modulen. Her lærer du innkjøperens strategier for anskaffelse av produkter og hvordan disse plasseres i butikken.

Motejournalistikk & PR

Mote- og livsstilpresse utgjør en viktig maktfaktor i internasjonal moteindustri. Du vil lære journalistiske metoder fra idéutvikling til presentasjon av motestoff. Med mote som tematisk utgangspunkt vil det bli undervist i ulike sjangere som nyheter, feature og portrett. Kommunikasjonsevne og nyhetsteft er også viktig i PR, med særlig fokus på sosiale medier og blogger.

Styling

Kunnskap og inspirasjon er nødvendige bestanddeler i en motestylists arbeid. Dette innebærer kjennskap til  både nær motehistorie og nåtidige samfunnsmessige forhold som påvirker motebildet. Du vil jobbe med å utvikle din egen kreative signatur som på veien inkluderer bruk av moodboards og digitale verktøy. Det fokuseres også på stylistens rolle i forholdet til designeren og designprosessen.
I motestyling skal du planlegge og gjennomføre en photo shoot med bruk av profesjonell modell, og i samarbeid med makeupartist og fotograf. I personlig styling er hovedfokuset imagebygging av både offentlige og private personer. Her er det også viktig at du kan tolke og formidle budskapet til den du hjelper.

Moteindustri består av 22 fag. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag og laste ned fagplan for studiet. 

 

Her kan du laste ned fagplan for Moteindustri

Du kan søke på en utdanning hos oss ved å besøke søknadssiden: www.sofi.no. Du vil motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.
Søker du på utdanningen Motedesign eller Moteindustri skal du i tillegg laste opp en opptaksprøve til mappen som du merker med ditt fulle navn, eller tilsendte studentnummer.
Oppgaveteksten blir sendt på e-post når du har søkt studiet.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med innbetalingskort for registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studie- kontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Forbehold
Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette så fort som mulig, og senest en uke før oppstart. Søkere som trekker sin innmelding vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.

Studieavgift
Spesi sering av studieavgiften nner du på nettsiden vår. Ved Motekonsulent dagutdanning betales studieavgiften i re av- drag. Ved Motekonsulent kveldsutdanning betales studieavgiften i åtte avdrag, re i det første semestret og re i det andre. Ved utdanningene Motedesign og Moteindustri betales studieavgif- ten i re avdrag per semester. Utdanningene Motedesign og Moteindustri går over tre semestre.

Studiefinansiering
Stipend og lån i Lånekasse for utdanning ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du er blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen nnes på www.lanekassen.no

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru 0614 Oslo
Kundetelefon : +47 22 70 03 00 www.lanekassen.no

Fremmøte på skolen
I opptaksbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte frammøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste

Praktisk utdanning på dag eller kveld
SoFI er en fagskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgen- dagens utdanningstilbud slik at arbeidslivets krav tilfredsstilles. SoFI tilbyr Motedesign og Moteindustri som fulltidsutdanning på dagtid og Motekonsulent som fulltidsutdanning på dagtid og deltidsutdanning på kveldstid. Kveldsutdanningen på deltid gir mulighet for å kombinere utdanning med jobb.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
20. August 2019

Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet
Fire semester

Studieavgift
54.500 kr per semester
Opptaksgebyr 1800 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

 
Fagskole Nivå 2
NOKUT-godkjent.
120 studiepoeng.