Moteindustri | 2 år | 120 studiepoeng | Høyere fagskolegrad

Moteindustri passer for deg som ønsker å være med på å forme fremtidens motebransje. Gjennom studiets fire hovedretninger produksjon, styling, markedsføring og journalistikk & PR vil du tilegne deg en unik forståelse av hvordan industrien fungerer.

SoFI – School of Fashion Industry er nå en del av Fagskolen Kristiania.
Dette studiet er under revidering og vil ikke tilbys med oppstart høsten 2022.

Er du interessert i lignende utdanning?
Se våre ESMOD Oslo studier her.

Mote er en av de største og mest komplekse industriene i verden. Det er en bransje som står ovenfor store, spennende forandringer og utfordringer, og du har muligheten til å bli en del av utviklingen. Du vil få prøve deg innenfor flere fagfelt gjennom gruppeprosjekter, individuelle oppgaver og praksisperiode.

Moteindustri er et omfattende studie, og du kommer til å gå i dybden på en mengde fag som er relevante for å forstå rollene som eksisterer i bransjen. Etter endt studie vil du ha muligheten til å jobbe innenfor uansett fagfelt i moteindustrien. Du vil sitte på kompetansen til å utforme konsepter, tegne produkter digitalt, style og gjennomføre fotoshoots, butikkdrift, samt markedsføring og PR. Du vil ha muligheten til å skrive for magasiner, jobbe for showrooms, agencies eller andre bedrifter.

Etter å ha lært om moteindustrien som helhet, og knyttet verdifulle kontakter gjennom møte med bransjen og dyktige forelesere, vil du kunne spisse hva du ønsker å jobbe med videre. Med en lengre praksisperiode vil du kunne søke deg inn hos en bedrift som jobber med din hovedinteresse innenfor moteindustrien, noe som gir deg et verdifullt innblikk i hvordan det er å jobbe i motenæringen.

Fire studiemoduler
Utdanningen er delt i fire ulike moduler som gjør det enklere for deg å tilpasse den etter hva du ønsker å gå videre med, slik at du selv får mest utbytte av tiden din her på SoFI. I første skoleår legger vi et bredt fundament, slik at du blir kjent med alle områder i bransjen, før vi bruker andre skoleår på å spesialisere deg innen én av de fire modulene.
Modulene du kan velge mellom er produksjon, styling, markedsføring, og journalistikk & PR. Dette gjøres for at du skal få god innsikt og tett tilknytning til hvordan den delen av bransjen du er interessert i fungerer. Kanskje det er mote og markedsføring som interesserer deg? Eller kanskje du finner ut at styling er ditt kall?
Portefølje
Porteføljefaget er en viktig del av dine to år her hos SoFI. Det er nemlig dette som skal være din billett inn i arbeidslivet etter endt utdanning. Ved hjelp av dyktige forelesere vil du få hjelp og tips til å utvikle porteføljen innenfor det feltet du selv mener er interessant, og som du helst vil jobbe innenfor i fremtiden. Porteføljen er ditt viktigste verktøy når du senere skal søke jobb, og på SoFI vil det hele tiden være fokus på at den skal reflektere ditt beste arbeid.
Praksis
I det siste semesteret skal du ut i en lenger praksisperiode – dette er en super mulighet for deg til å bli kjent med bransjen på nært hold. Her får du sjansen til å vise frem hva du har lært, knytte fremtidige kontakter, og tilegne deg masse praktisk erfaring. Vi på SoFI vil selvfølgelig gi deg en hjelpende hånd med å finne riktig praksisplass for deg, og vil ha en kontinuerlig dialog slik at du får utnyttet denne muligheten til det fulle.

Moteindustri er delt inn i fire studiemoduler, samt støttefag:

Produksjon & produkt

Tekstilers ulike kvaliteter og tekniske egenskaper samt miljømessige konsekvenser av dette er tema som tas opp i tekstillære. I produksjon og verdikjede fokuseres det på veien fra idé til ferdig produkt. Men, også om internasjonale avtaler og rammeverk, sosiale og etiske problemstillinger i en stadig mer globalisert tekstilindustri.

Mote & markedsføring

I faget mote og markedsføring utvikler du grunnleggende merkantil forståelse. Du lærer teknikker og strategier innenfor markedsføringen av mote med spesiell fokus på bruk av internett og sosiale medier. Fashion merchandising har også sentral plass i denne modulen. Her lærer du innkjøperens strategier for anskaffelse av produkter og hvordan disse plasseres i butikken.

Motejournalistikk & PR

Mote- og livsstilpresse utgjør en viktig maktfaktor i internasjonal moteindustri. Du vil lære journalistiske metoder fra idéutvikling til presentasjon av motestoff. Med mote som tematisk utgangspunkt vil det bli undervist i ulike sjangere som nyheter, feature og portrett. Kommunikasjonsevne og nyhetsteft er også viktig i PR, med særlig fokus på sosiale medier og blogger.

Styling

Kunnskap og inspirasjon er nødvendige bestanddeler i en motestylists arbeid. Dette innebærer kjennskap til  både nær motehistorie og nåtidige samfunnsmessige forhold som påvirker motebildet. Du vil jobbe med å utvikle din egen kreative signatur som på veien inkluderer bruk av moodboards og digitale verktøy. Det fokuseres også på stylistens rolle i forholdet til designeren og designprosessen. I motestyling skal du planlegge og gjennomføre en photo shoot med bruk av profesjonell modell, og i samarbeid med makeupartist og fotograf. I personlig styling er hovedfokuset imagebygging av både offentlige og private personer. Her er det også viktig at du kan tolke og formidle budskapet til den du hjelper.

På toårig Moteindustri tilegner du deg god tverrfaglig kunnskap i fire ulike fordypningsområder: Produksjon & produkt, Mote & Markedsføring, Motejournalistikk & PR samt Styling. Slik får du kjennskap til både den kreative og merkantile delen av industrien og opparbeider en forståelse for hvordan og hvorfor disse henger sammen.
Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk blir du gjennom praktiske oppgaver trygg i tekst og markedsføring, juridiske emner og produksjon samt stylingens mange stiluttrykk. Porteføljearbeid samler trådene og gir plass til fordypning. 

Moteindustri består av en rekke ulike fag som gir deg innføring i de forskjellige sektorene innenfor moteindustrien. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag. Om du gjennomfører denne toårige utdanningen kvalifiserer du til å gå opp til 3 år Bachelor ved University of South Wales .

Bedriftsøkonomi

I bedriftsøkonomi lærer du om de bedriftsøkonomiske forholdene rundt produksjon og produksjonsprosesser.… Read More

Produksjon & verdikjede

I dette emnet lærer du om den industrielle delen av produktet fra idéplan frem til ferdig produkt. Du får kjennskap til hvordan leverandørkjeder innenfor tekstil og mote er bygd opp, hva som kjennetegner dem og hvordan du kommuniserer krav til produsenter på en kompetent, effektiv og profesjonell måte.… Read More

Produktutvalg & innkjøp

I dette faget lærer du alle aspektene ved å være innkjøper innenfor det hurtig foranderlige motesegmentet. Dette inkluderer budsjettering, innkjøpsarenaer, kalkyleutregninger og samfunnsansvar tilknyttet innkjøp.… Read More

Tekstillære

I dette faget du får innsikt i den industrielle produksjonen av tekstiler fra fiberstadiet frem til ferdig stoff. Sentralt står hvordan ulike industrielle prosesser tilfører tekstiler særskilte egenskaper – estetisk, kvalitetsmessig, teknisk og miljømessig.… Read More

Juridiske emner

Juridiske emner forteller om de mest relevante juridiske områdene i forbindelse med produksjon. Du lærer om de juridiske aspektene vedrørende kontrakter mellom bedrifter, klagerett og erstatning i internasjonal handel. Problemstillinger som piratproduksjon, kopiering og opphavsrett vil også bli belyst.… Read More

Prinsipper i markedsføring

Dette emnet gir deg grunnleggende innføring i, og forståelse av terminologi og prinsipper i markedsføring og salg. Med generell fagkunnskap i bunn får du redskapene til å forstå den spesialiserte delen av modulen som handler om markedsføring av mote.… Read More

Trend & trendforecasting

I dette faget undervises det i trender og trendutvikling presentert gjennom ulike modeller. I Trend forecasting får du en introduksjon til de mest anerkjente leverandører og verktøy som brukes for å forutse kommende trender.… Read More

Journalistisk arbeidsmetode

I dette faget lærer du om den journalistiske arbeidsmetoden og særtrekk ved journalistrollen.… Read More

Motejournalistikk og internett

Motestoff har hatt en stor utvikling på internett. I tillegg til rene motemagasiner med egne nettutgaver ser vi at dagsavisene i stadig større grad vier plass til motestoff i sine nettutgaver. I dette faget lærer du effektiv kommunikasjon på nett og hva som særtegner journalistikken i dette mediet.… Read More

PR & omdømmebygging

Moteindustrien er avhengig av medieeksponering, og offentlighetens oppfatning av en motebedrift er helt avgjørende i en industri hvor image og merkeverdier er så viktige. I dette faget lærer du å analysere forholdet mellom presse og kommersielle aktører innen mote.… Read More

Språk, stil og struktur – Feature

Undervisningen belyser reportasje og portrettsjangeren med mote i fokus. Det legges opp til at du finner din”personlige stemme” i praktiske oppgaver innenfor reportasje og portrett.… Read More

Språk, stil og struktur – Nyheter

Det undervises i metode, språklige trekk og struktur for nyhetsgenren med motestoff som tema. Du lærer å lage nyhetssaker om mote, fra notiser til større nyhetssaker.… Read More

Fargelære

Fargelære gir deg kunnskap om farger og hvordan farger oppleves. Emnet gir et generelt teoretisk rammeverk og forståelse for de forskjellige egenskapene til fargene.… Read More

Mote i samtiden

Den kreative aktøren innen mote trenger kunnskap og inspirasjon fra både nær motehistorie, og fra samfunnsmessige forhold som påvirker motebildet. Du lærer begreper og virkemidler (referanser) innen moten. Det undervises også i bransjestruktur.… Read More

Motehistorie & modernitet

I motehistorie får du en gjennomgang av kles- og motehistorien fra antikken frem til i dag. Særlig fokus er på det 20.århundre.
Du lærer om fremveksten av de første motehusene og dannelsen av haute couture samt hvordan mote gjennom den moderne historien forholder seg til kategorier som kjønn, økonomisk status og klasse.… Read More

Moteindustri – Fotoshoot

Fotograf: Ole Martin Halvorsen Modeller: Heartbreak Managment – Kwasi, Elisabeth K Make-up: Art Complexion Hår: Adam og Eva Moteindustri – styling: Albertine Solhaug, Elena Andrea Simonsen, Nora Brynjulvsrud Haug… Read More

Styling ulike medier

I dette faget undervises det i utfordringer stylisten møter, det være seg for ulike oppdragsgivere, eller i samarbeid med andre kreative. Motefotografiet og motefotografens rolle har en viktig plass i faget. I det første semesteret vil du jobbe med personlig styling og motestyling. I utdanningens andre semester vil du se nærmere på hvordan du styler lookbooks, reklame, film, eller tv.… Read More

Møte med næringen

Utdanningen vektlegger en nær tilknytning til motebransjen. 20 timer per semester (utgår i 3. semester grunnet praksisgjennomføring) er avsatt til workshops hvor representanter fra ulike deler av bransjen presenterer seg og sitt arbeid til deg og dine medstudenter.… Read More

Porteføljefag

Porteføljefaget gir deg mulighet til å presentere din kunnskap og kreativitet, samt dine estetiske og tekniske egenskaper. Porteføljen er samlingspunktet for din spesialisering og det viktigste verktøyet i videre jobbsøking. I faget lærer du teknikker for å bygge opp en portefølje som presenter ditt arbeid på best mulig måte.… Read More

Støttefag: Digitale verktøy

Faget digitale verktøy vil du møte i alle studiemodulene. Du bruker tegneprogram, billedredigeringsprogrammer og film i oppgaveløsningen, særlig innenfor styling og mote og markedsføring.… Read More

Støttefag: Karriereveiledning/ Entreprenørskap

Moteindustri er en utdanning som gir gode muligheter for studenter som ønsker å bli entreprenører og starte egen bedrift innen motefeltet. Det gis en introduksjon til problemstillinger du kan møte på. Vi går også gjennom ulike typer selskapsformer og hva som kjennetegner disse.
I karriereveiledningen får studentene oversikt over yrkesmuligheter og det fokuseres på god CV- og søknadsskriving, porteføljepresentasjon og hva som kjennetegner rekrutteringsprosesser i bransjen.… Read More

LÆRINGSUTBYTTE

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 2 (120 studiepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Kunnskaper

 • Har kunnskap om moterelatert fagterminologi på norsk og engelsk
 • Har kunnskap om de viktigste institusjonene og aktørene i motebransjen og samhandlingenmellom disse
 • Har kunnskap om bransjerelevante digitale plattformer og sosiale medier og deres bruksområder
 • Har innsikt i markedsføringsloven, opphavsrett, regler for annonsering og «Vær Varsom»-plakaten
 • Har kunnskap om hvordan mote kommuniseres i dag og i et historisk perspektiv
 • Har kunnskap om betydningen av kundeforståelse og hvem som er mottaker
 • Kan oppdatere seg på nye fremgangsmåter i kommunikasjon av mote
 • Forstår hvordan kontinuitet mellom kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom skaper merverdi for moteaktøren.

Ferdigheter 

 • Kan anvende relevante digitale plattformer, sosiale medier og fysiske rom til å presentere moteprodukter
 • Kan finne relevant informasjon for å skape eller underbygge en moterelatert historieKan kommunisere en moterelatert historie gjennom visuelle, materielle og skrevne virkemidler,som tekst, bilde og produktplassering
 • Kan kommunisere en merkevare til ulike målgrupper i ulike medier og i fysiske rom
 • Kan søke etter og utveksle informasjon med andre aktører i motebransjenKan kartlegge en butikk/merkevares kommunikasjonsbehov og finne best mulige løsningerdigitalt og i det fysiske rom
 • Kan utvikle innhold for visuell og materiell kommunikasjon på digitale flater og fysiske rom imotesegmentet

Generell kompetanse 

 • Har forståelse for motebransjens yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor moterelatert kommunikasjon på digitale flater og i fysiske rom
 • Har forståelse for sammenhengen i visuelt utrykk fra Visual Merchandising til tilhørende markedsførings- og PR-aktiviteter på digitale flater og i sosiale medier
 • Har utviklet en etisk og profesjonell holdning til yrkesutøvelsen og bransjen
 • Har kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Kan bygge relasjoner med bransjekollegaer og kunder
 • Kan bygge relasjoner med organisasjoner og nettverk innenfor motebransjen samt delta i nettverk utenfor egen bedrift

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER

I utdanningen Moteindustri vil du bli testet både praktisk og teoretisk. Gjennom studieløpet har du flere ulike obligatoriske innleveringer og eksamener, som føres på vitnemål.

Estimert arbeidsbelastning
Moteindustri er et heltidsstudium over to år. En fagskoleutdanning legger opp til mye praktisk arbeid, og er derfor arbeidsintensiv. Studiet inneholder ca 300 undervisningstimer per semester, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning, orientering i pensum og oppdatering på hva som skjer i motebransjen.

Ordinær undervisningstid er fra 08.30 – 16.00. Normal estimert tidsbruk på egenarbeid for et heltidsstudium er ca 600 timer i semesteret, men dette vil variere fra student til student. Det er derfor ikke lagt opp til undervisning hver dag, og de fleste uker vil du ha noen økter tilgjengelig for egenarbeid. Dette vises i timeplanen som blanke økter, men er å beregne som skoletid.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning vil du ha tverrfaglig og bred kompetanse innenfor både de kreative og de merkantile fagområdene i moteindustrien. Dette inkluderer produksjon og produktutvikling, innkjøp, PR, motejournalistikk og styling innenfor ulike arenaer.

Nedenfor kan du lese intervju med noen tidligere studenter, og se hva de jobber med i dag:

Studentinervju med Benedikte Ringberg

Etter å ha studert Motekonsulent ved SoFI, jobber Benedikte Ringeberg i dag som produksjonsassistent hos det norske motemerket Tom Wood.… Read More

Studentintervju med Sofie Fevang

Studietiden min har vært fantastisk. Jeg har lært så mye – alt fra tekstillære til juss. Jeg har blitt kjent med folk av samme interesse, men også fotostudenter på Bilder Nordic som kan føre til fremtidige samarbeid, som er så gøy.… Read More

Intervju med tidligere Motekonsulent student Rikke Nordby

Da jeg bestemte meg for at det var mote jeg ville studere undersøkte jeg diverse skoler i Norge og i utlandet.… Read More

Tidligere studenter fortsetter studiene i South Wales!

Read More

Tidligere student Emma Gangdal jobber nå for C.L.E.A.N

Emma Gangdal studerte Moteindustri ved SoFi, gjennom skolegangen ble hun kjent med designer Christina Ledang som driver merket C.L.E.A.N, jobber som stylist hos Pudder Agency, og foreleser ved SoFi. De to fant tonen kjapt, og siden har Emma stilt som modell for merket, vært assistent og under praksisperiode fått muligheten til å style en moteserie alene for motemagasinet Det Nye. Hun er nå i fast jobb hos C.L.E.A.N som studio manager og assistent.… Read More

Studentintervjuer!

Hvordan er det å studere mote? – og hva motiverer deg til å ta en utdannelse  innen moteindustrien? Les intervjuene fra de fine studentene våres her :)… Read More

Fra praksisplass til fulltidsjobb

Malin gikk utdanningen Moteindustri og ble ferdig våren 2018. Samtidig gikk hun fra praksisplass til fulltidsjobb hos E S P.… Read More

Tidligere student – Charlotte Wold

Charlotte Wold(23) har studert Moteindustri på SoFI – School of Fashion Industry. I dag freelancer hun som makeup-artist og stylist.… Read More

Motepraktikant

Vi har snakket med de tidligere studentene Klaudia Kowalewska og Anna Sofie Røed om hvordan de opplevde det å jobbe på Oslo Runway!… Read More

Motepraktikant

Bettina Stang Løberg(22) går siste året Moteindustri på SoFI. Hun hadde sin praksisplass hos mote-appen Villoid, hvor hun nå har fått tilbudet fast stilling ved siden av skolen etter endt intern-periode.… Read More

Motepraktikant

Stine Nibe Ravneberget studerer Moteindustri ved SoFI og ønsker å jobbe som motejournalist. Hun hadde sin praksisperiode hos de norske magasinene Tableau Paper og Vixen Magazine.… Read More

Motepraktikant

Elisabeth Stensrud studerer Moteindustri på SoFI og ønsker å jobbe med innkjøp i fremtiden. Les om hennes praksisperiode på hovedkontoret til Cubus. … Read More

Praksisperiode i utdanningen

I siste semester av utdanningen har studentene en syv uker lang praksisperiode hos en aktuell bedrift. Studentene jobber selv med å finne praksisplasser, i samarbeid med skolen, og kan ha praksis i alt fra en butikkjede til et magasin, hos en stylist eller designer.

Her kan du lese intervju med noen studenter fra praksisperioden hos Moteindustri:

Tidligere student Emma Gangdal jobber nå for C.L.E.A.N

Emma Gangdal studerte Moteindustri ved SoFi, gjennom skolegangen ble hun kjent med designer Christina Ledang som driver merket C.L.E.A.N, jobber som stylist hos Pudder Agency, og foreleser ved SoFi. De to fant tonen kjapt, og siden har Emma stilt som modell for merket, vært assistent og under praksisperiode fått muligheten til å style en moteserie alene for motemagasinet Det Nye. Hun er nå i fast jobb hos C.L.E.A.N som studio manager og assistent.… Read More

Motepraktikant

Stine Nibe Ravneberget studerer Moteindustri ved SoFI og ønsker å jobbe som motejournalist. Hun hadde sin praksisperiode hos de norske magasinene Tableau Paper og Vixen Magazine.… Read More

Motepraktikant

Elisabeth Stensrud studerer Moteindustri på SoFI og ønsker å jobbe med innkjøp i fremtiden. Les om hennes praksisperiode på hovedkontoret til Cubus. … Read More

Motepraktikant

Dina Hansen studerer Moteindustri, og jobbet som styling-assistent for Elise Sandvik i New York under sin praksisperiode.… Read More

Studentene lagde holdningskampanjer for Fretex!

Hvordan få norske menn til å handle mer bruktklær? I januar fikk motestudentene ved SoFI i oppgave å lage holdningskampanjer for Fretex. – Forskning viser at gutter og menn i mye mindre grad enn kvinner er åpne for å handle brukt tøy. En forklaring handler om at jenter fra ung alder, igjennom tenårene og studietiden, gjerne låner klær fra sine venninner, men for gutter er dette en helt ukjent tradisjon, sier Per Åge og fortsetter;… Read More

Moteindustri fotoshoot

Fotoshoot inspirert av Fucking Young. Styling av moteindustri studenter: Karl William Bråthen, Vårin Værøyvik, Frida Tangerud, Helene Bunde Madslien, Maren Kristine Skedsmo… Read More

Moteindustri – Fotoshoot

Fotograf: Ole Martin Halvorsen Modeller: Heartbreak Managment – Kwasi, Elisabeth K Make-up: Art Complexion Hår: Adam og Eva Moteindustri – styling: Albertine Solhaug, Elena Andrea Simonsen, Nora Brynjulvsrud Haug… Read More

Historien om Lacoste

En viktig del av kreative studier er å gjøre research – løfte blikket og se tilbake på hva som har vært.… Read More

Visning: Motedesign avgangskolleksjoner på Røverstaden 2019

Tirsdag 4. Juni 2019 viste 10 avgangsstudenter fra Motedesign-klassen, fra SoFI – School of Fashion Industry, sine avgangskolleksjoner på Røverstaden i Oslo. Etter nesten to års studie har studentene laget individuelle kleskolleksjoner. Disse er basert på inviduelle temaer som studentene selv har bestemt.  … Read More

Studentene fra Moteindustri har jobbet for Days Like This

Studentene fra Moteindustri andre året, har hatt gleden av å få samarbeide med Days Like This Archives som ligger hos Gunerius. Gjennom høsten har de sammen utarbeidet et konsept i henhold til visual merchandising, etter ønske fra butikken. … Read More

Moteindustri var på besøk i London! Dag 1

Read More

Studentgalleri – Motestyling

Moteindustri har hatt shootdag i faget Motestyling med Christina Ledang. Se flere bilder her!… Read More

Studentgalleri – Fashion illustration

Motekonsulent og Moteindustri har arbeidet med å utvikle sine egne figuriner!… Read More

Days Like This – Personlig styling

Kveldsklassen Motekonsulent besøkte tidligere i august The Archives by Days Like This for å øve seg til eksamen i faget Personlig styling.… Read More

Studentgalleri – Trend forecasting

Hva er egentlig en trendrapport?… Read More

Studentgalleri – Motefilm

Tidligere i vår hadde Moteindustri workshop i film med Doan M. Nguyen. Her er et av resultatene som ble laget for det norske merket Moiré!… Read More

Ved SoFI er vi opptatt av nærhet til bransjen, derfor møter du ingen vanlige lærere her – kun bransjerelevante aktører, som har sitt hovedvirke innen design, konstruksjon, journalistikk, styling, motemarkedsføring eller andre relevante fagområder. Alle våre forelesere kjenner sin del av bransjen godt, og dette sikrer deg en markedsrelevant og oppdatert utdanning.

Nedenfor kan du lese om foreleserne du møter på utdanningen Moteindustri:

Sunniva Melbye

Sunniva Mellbye er en norsk grafisk designer og illustratør. Hun har samarbeidet med ulike aktører innen kunst og kultur, samt med ideelle organisasjoner, i arbeidet om å visualisere og kommunisere deres budskap. Sunniva har en bachelorgrad i grafisk design fra Westerdals ACT.… Read More

Per Åge Bergquist Sivertsen

Per Åge Bergquist Sivertsen (1976) er en norsk designer med lang fartstid i bransjen, nå i rollen som rektor ved SoFI, og underviser i flere fag. Han har studert klesdesign ved Kunsthøyskolen i Oslo og har en Master i Womenswear derfra. … Read More

Jon Amund Søfferud

Jon Amund er leder for SoFI Kompetanse, studieleder for Motedesign og Hovedlærer ved SoFI.
Han er CLO3D sertifisert og underviser studenter og bedrifter programvaren.

Han har tidligere vært designlærer ved ESMOD Oslo, og forelest ved OsloMet og Bilder Nordic og jobbet med designere som Damien Fredriksen Ravn, Helly Hansen, Soyaaulait og Haik.… Read More

Christina Ledang

I 2006 ble Christina Ledang uteksaminert fra Universitetet i Middlesex med en bachelor innenfor klesdesign for kvinner. Hun har i ettertid fått et stort navn innenfor den norske motebransjen både som stylist for Pudder Agency og som designer.… Read More

Alexander Krystad Marthinsen

Alexander Krystad Marthinsen har lang fartstid fra mote og retail bransjen, hvor han har jobbet for blant annet Filippa K og Acne Studios. … Read More

Den Luca

Luca Sørheim er fotokunstner og jobber som art director, redaktør og DJ, og tar for tiden en mastergrad ved KHIO. Han er tidligere student ved SoFI, og det var under studietiden her at hans hovedprosjekt mon Dieu så dagens lys. mon Dieu er en multiplattform og kreativt studio der Luca har vært fungerende redaktør og jobbet med kunstnere og fotografer med å forme deres praksis.… Read More

Elisabeth Stray Pedersen

Elizabeth ble uteksaminert fra kunsthøgskolen i Oslo i 2014 med en master innenfor mote design. Etter uteksaminering skapte hun klesmerket ESP – et klesmerke som har fått synlighet verden over og gjort henne til en av Norges mest aktuelle motedesignere. I dag jobber hun hovedsakelig som sjefsdesigner for ESP og… Read More

Eirik Mogseth

Eirik Mogseth har vært en del av School of Fashion Industry siden 2010. Eirik ble uteksaminert fra kunsthøgskolen med en bachelor innen kles- og kostymedesign i 2008 som markerte starten på hans rolle innenfor motebransjen.… Read More

Utstyr

Som student ved SoFI – School of Fashion Industry vil du ha behov for å kunne jobbe med oppgaver også utenfor skolen. Studenter må derfor ha tilgang på egen bærbar datamaskin. Skolen har flere datarom for undervisning, som også kan benyttes utenom undervisningstid, men man må allikevel ha mulighet til å bruke egen maskin ved behov.

Datamaskinen din må være  i stand til å håndtere tunge programmer som Creative Cloud-programvare (Photoshop, InDesign etc.) Prosessor i5 eller høyere, minst 16GB ram og minst 250 GB lagring er anbefalte specs.

Pensum
De fleste av pensumbøkene til utdanningen vil være tilgjengelig digitalt gjennom Bloomsbury Fashion Central, men det må beregnes innkjøp av noen bøker i tillegg. Pensumliste kunngjøres ved oppstart.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
25. August 2021

Søknadsfrist

Forhåndsopptak: 1. Desember 2020
Samlet opptak: 29. April 2021

Varighet
To år heltid (fire semester)

Studieavgift
54.500 kr per semester. Fakturering følger lånekassens utbetalinger.
Opptaksgebyr 1800 kr, betales ved aksept av studieplass.

Lånekassen

Godkjent for lån og stipend

Sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend her

Fagskole Nivå 2
Utdanningen gir 120 studiepoeng, og gradsbetegnelsen Høyere Fagskolegrad.

Utdanningen er NOKUT-godkjent.

Undervisningstider
Hverdager 08:30-16:00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse kan variere fra uke til uke. Eksempel på timeplan kan sees her – merk at denne ikke er bindende.