Visning: Motedesign avgangskolleksjoner

Torsdag 31. mai 2018 viste 12 avgangsstudenter fra Motedesign-klassen MOH16, fra SoFI – School of Fashion Industry, sine avgangskolleksjoner på Røverstaden i Oslo. Etter nesten to års studie har studentene laget individuelle kleskolleksjoner. Disse er basert på tematikk knyttet opp mot bærekraftig mote, flerkulturalitet og samtidens kroppssyn. Kolleksjonene representerer studentenes fortolkning av temaer som de mener fremtidens moteindustri forholder seg til. Dette er den første klesvisningen fra SoFI.

 

Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTENE, SOFI OG FAGLŒRERNE

Fagskolen SoFI – School of Fashion industry, hadde den 31. mai sin første motevisning for sine avgangsstudenter i Motedesign. Motedesign på SoFI er et dynamisk yrkesrettet studie, og studentene får relevant utdannelse knyttet opp mot en global moteindustri i konstant endring. Studiet ble startet høsten 2016, og dette er den første avgangsvisningen fra skolen.

Visningen ble holdt i de gamle ‘klubb 7’ lokalene i Røverstaden og var åpen for publikum. 12 Studenter har i år utarbeidet individuelle kolleksjoner, under god veiledning fra faglœrerene fra Moire Fashion Agency, ved Charlotte Fische og Linn Sannes Brevik-Ribeiro. Elevene har også blitt undervist i styling av Christina Ledang, som har klesmerket Clean. Foreleserens yrkesfaglige forståelse og relevans i tilknytning til næringslivet i Oslo, gir studentene en forståelse for mote-yrket, og fremtiden de er på vei inn i. Arrangementet er elevenes første mulighet til å dele deres arbeider med motemiljøet i Oslo og et større publikum, og skolen ønsket at de viktige temaene elevene tar opp gjennom kolleksjonene skulle komme til uttrykk på visningen.

 

Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREMTIDENS MOTEINDUSTRI

Moteindustrien, definert som markedet for klær, sko, vesker og tilbehør, er blant verdens største industrier. Våre naboland Sverige og Danmark har store moteindustrien med et bredt utdanningstilbud spesialtilpasset bransjens behov. I Norge er moteindustrien i vekst, og bransjen har økende behov for flere bidragsytere med relevant utdannelse. SoFi mener at en yrkesfaglig utdannelse må vœre tett knyttet opp mot næringslivet og samtiden. Slik at elevene kan bidra til et yrke, og et samfunn i endring.

 

Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge British design Council er “80% of a product, service or system’s environmental cost determined at the design stage”. SoFI mener at selv om designeren ikke har kontroll over alle prosessene i relasjon til designet av objektet, kan de utøve en forskjell. De har et ansvar. Om dette ansvaret skrev Victor Papanek i 1997 at  ‘In this age of mass production when everything must be planned and designed, design has become the most powerful tool with which man shapes his tools and environments (and, by extension, society and himself). This demands high social and moral responsibility from the designer’. Dette sitatet fra Victor Papanek, en av de ledende skikkelsene innen bœrekraftig design de siste 40 årene, setter fremdeles standarden for designerens rolle og ansvar. Om man oversetter dette inn i en undanningskontekst i 2018, så ser man tydelig verdien av å lœre elevene kritisk tenking og en holistisk forståelse for helheten design er den del av. Elevene må forstå de etiske konsekvensene og elementene i design, og derfor samfunnet som helhet, for å kunne bidra. Moteprofesjonen har et ansvar, for å utdanne fremtidens designere, som besitter kunnskap om bærekraftig klesproduksjon.

Papanek, V. (1997) (1971 1st edition). Design for the real world: Human ecology and Social Change (2nd ed). London: Thames and Hudson.

 

Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018Avgangsklassen ved Motedesign på SoFI har visning 31. mai 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESØK VISNINGEN

Ønsker du å se visningen? Meld deg på via denne linken og møt opp på Røverstaden torsdag 31. mai i god tid før kl 18.00. Følg ellers med på vår facebook-side for live-strømming.

Katalog avgangskolleksjon

Stemningsfilm avgangsvisning