I en mediedominert verden er det å kunne kommunisere og knytte seg til konsumenter gjennom ulike medieteknikker eller kanaler en av de mest ettertraktede og relevante kunnskapene i mote- og luksusindustrien, men også generelt i hele den kreative verdenen.

Mote og nye medier vil gi kjennskap til motemedienes historie og utvikling, samt filosofien bak og veksten til sosiale medier, med spesielt fokus på hvorfor de har blitt så viktige redskap for motebransjen.

Studentene vil få ferdigheter og kompetanse i enkel komposisjon av bilder og tekstproduksjon til bruk på sosiale medieflater.

Gjennomgående for hele emnet er å gi studentene innsikt i annonseregler, opphavsrettigheter og «Vær varsom»-plakaten.

Studentene skal opparbeide seg kompetanse som gjør dem rustet til å jobbe med og produsere innhold til digitale plattformer og sosiale medier innenfor motebransjen, eller til egen bloggbedrift.