Portrett av Øyvind Ruud, foto: Kim Jakobsen

Tekst Stine Ravneberget

Foto Kim Jakobsen

I fjor lanserte O-F-C sin første kolleksjon under Oslo Runway og ble nominert til Bik Bok Runway Awards. I vinter vant konseptet med Øyvind Ruud i spissen DOGA-merket for årets nykommer. Den 18. september gjester han Møte med næringen.

 

Etter å ha studert bachelor i design og markedsføring rettet mot luksusmarkedet ved anerkjente Central Saint Martins i London, ønsket Øyvind Ruud å spesialisere seg i kreativ ledelse og merkevarestrategi med fokus på tverrfaglig samarbeid, teknologi og kommunikasjon. Det gjorde han med en mastergrad i design ved Kunsthøgskolen i Oslo.

 

– Jeg så et tydelig behov for kreative ledere med fokus på merkevarestrategi i bransjen jeg skulle ut i etter endt utdanning. I tillegg til behovet for integrering av teknologi og profesjonalisering med tanke på samarbeid på tvers av fagfelt, sier Øyvind Ruud, kreativ leder i O-F-C og fortsetter;

 

– Istedenfor å jobbe med teori og snakke om utfordringer som bransjen står ovenfor, ønsket jeg å demonstrere hvordan man kan jobbe med kreativ ledelse og merkevarebygging gjennom et tverrfaglig samarbeidsprosjekt i praksis.

Behind the scenes

null

Foto Kim Jakobsen

Hva er egentlig O – F – C ?

 

– O-F-C står for Office for Form and Contexture. Konseptet går ut på at vi jobber med form i ulike kontekster som danner en sammensatt helhet. Vi jobber med form ut i fra tanken om at hver eneste ting har et tidløst mønster eller et ideal, som Platon beskriver det.

 

– Det er dette idealet, eller denne formen, vi synes det er spennende å utforske. Det kan gjøres i alt fra en businessplan, webside eller et program for maskinlæring til en skjorte.

 

Han og teamet hans mener at form påvirkes av kontekst.

 

– Et plagg, et produkt og en idé vil alltid forandre seg i sammenhengen det befinner seg. Det gjør at konseptet vårt kan utvikle seg innenfor mange ulike fagretninger, både kunstnerisk og kommersielt. En av de viktigste tingene jeg lærte ved Central Saint Martins er å finne de riktige referansene. Det gjør det lettere å kommunisere tydelig. Vi bruker derfor mye tid på research og visuell kommunikasjon.

Også bærekraft er viktig for O-F-C.

 

– Vi ønsker å produsere produkter som svarer på praktiske behov med tidløst design som vil vare over tid. Med tanke på fremtiden tror jeg at vi sakte, men sikkert kommer til å endre forbrukervanene våre i en så betydelig grad at bransjen blir nødt til å gjøre store endringer. Teknologi vil bli mer og mer viktig, og vi jobber for tiden med et prosjekt som setter teknologi i fokus.

 

Med over 40 personer fra ulike fagfelt er de virkelig et tverrfaglig og internasjonalt nettverk.

 

– Noen har ansvar for konseptutvikling og merkevarestrategi, andre for webutvikling og grafisk design, teknisk produksjon og eventer, filminnspilling og komponering av musikk og produktutvikling og produksjon.

 

 

Dere lanserte deres første kolleksjon under Oslo Runway i 2018, og ble nominert til Bik Bok Runway Awards- hva har det hatt å si for dere?

 

– Det profesjonelle samarbeidet vi har hatt med Oslo Runway har vært helt avgjørende og svært verdifullt for arbeidet vårt. Det er utrolig viktig at unge nyetablerte aktører har en plattform å vise seg frem på. Det er profesjonaliserende og verdiskapende.

 

– Derfor er det viktig at bransjen samarbeider for å skape en felles plattform og en sterk merkevare rundt mote og design i Norge. På sikt vil dette komme alle til gode. Bik Bok Runway Awards ga oss oppmerksomhet i Vogue, forsidesak på NRK og D2 i Dagens Næringsliv.

 

– Varner-gruppen har de siste årene bidratt ved å gi støtte til blant annet Bik Bok Runway Awards. Jeg tror de har følt på at de har vært med på å gi, uten å få like mye tilbake. Derfor tror jeg det er viktig at også flere aktører involverer seg for å skape verdier gjennom samarbeid på tvers av bransjen. Verdi handler ikke bare om penger. Kunnskap er også en viktig valuta. Business trenger design, og design trenger business.

 

 

I tillegg til å være kreativ leder for O-F-C jobber Øyvind for Creuna der han jobber som rådgiver innen merkevarestrategi, kreativ ledelse og visuell kommunikasjon.