Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om markedsføring, PR og kommunikasjon i motebransjen, spesielt rettet mot hvordan dette utøves på digitale plattformer.
Etter en grunnleggende gjennomgang av utvalgte teoretiske prinsipper i markedsføring og PR skal studentene få kompetanse i å finne innovative og effektive markedsførings- og PR-teknikker som tiltrekker målgruppen og genererer positiv oppmerksomhet for merket/butikken via digitale plattformer.
Emnet skal i tillegg gi innsikt i etiske problemstillinger og hva som kan oppleves støtende samt regler for influencer- og kjendissamarbeid.
Studentene skal opparbeide seg kompetanse som gjør dem rustet til å arbeide innenfor markedsføring og PR, enten in-house for et merke/en butikk eller i et foretak med flere klienter.