Linda Refvik

Linda har mange års erfaring som leder/administrerende direktør i små og mellom store bedrifter – nasjonale og internasjonale (Days Like This, Nye og Kloke Hoder, IKEA mfl.).   Hun har i den anledning vært ansvarlig for store innovasjon og omstillingsprosesser og har igjennom dette arbeidet en solid erfaring i å utvikle og motivere organisasjoner/mennesker i tillegg til å bygge nye og utvikle eksisterende merkevarer som har bidratt til økt bunnlinje og styrket omdømme.

Linda er i dag ansatt som CEO for Norwegian Fashion & Textile Agenda, i tillegg til å være engasjert i andre selskaper og styrer.