Journalistisk arbeidsmetode

null

På SoFI lærer du om Journalistisk arbeidsmetode.

I dette faget lærer du om den journalistiske arbeidsmetoden og særtrekk ved journalistrollen.