Intervju med foreleser Mari Jæger om

digitalisering av motebransjen!

 

 

null

Digitalisering i motebransjen

 

Som en av få som virkelig har satset på 3D-design, ligger Mari Jæger (34) sin ekspertise innen digitalisering i motebransjen.

 

– Det digitale verktøyet CLO3D gjør det mulig å konstruere og drapere i 3D på en avatar, parallelt som man konstruerer mønsterdelene i 2D, forteller Mari Jæger og fortsetter;

 

– Det vil si at man kan teste ideer uten å produsere noe som helst fysisk, skape digitale produkter man kan selge, ha et digitalt arkiv som lett kan kommunisere og endres, og ha friheten til å leke seg med materialer og former som ikke er fysisk tilgjengelige.

 

Mari er utdannet klesdesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, i tillegg til å ha en bachelorgrad innen markedsføring fra BI. Hun tror at digitale verktøy kan gi oss muligheten til å produsere på etterspørsel, samle data og framstille resultatet for en kontroll før man velger å produsere. Det kan dermed bidra til å redusere fotavtrykket industrien har på miljøet i møte med både produktutvikling og marked, samtidig som det ikke hemmer den kreative og intuitive prosessen.

 

– På lik linje med fremstilling av nye tekstiler, nye måter å resirkulere på, lokal produksjon og digital tilgjengelighet, trenger vi nye måter å uttrykke oss på. Både mot markedet, men også innad i industrien.

– For meg handler det i stor grad om å respektere det taktile møtet mellom kropp og materiale. Det at noe «ikke passer» er jo en av hovedårsakene til vårt ekstreme forbruk av klær, og det er ikke kroppene det er noe galt med. Jeg tror at det å tilgjengeliggjøre kroppen for klesdesignere i form av en justerbar avatar vil kunne bedre forståelsen av møtet mellom konstruksjonen av et plagg som passer, og ulike typer former.

Digitale verktøy

 

Avhandlingen hennes «Coding Craft» fra Khio utforsket en alternativ måte å produsere klær på ved en systematisert tilnærming, for å senere kunne applikere det til digitale systemer. Tanken bak prosjektet var å teste hva det ville innebære å digitalisere en håndverkers taktile arkiv og gjøre kroppen digitalt tilgjengelig, for å kunne utforske møtepunktene mellom disse.

 

I samarbeid med Norwegian Fashion Hub og kollega Alexander Sahr jobber Mari i dag med å kartlegge hvilke behov en programvare som CLO3D kan dekke for norske bedrifter, hvor de tre merkene ESP, Lillunn og Epilogue er første ute.

 

– Målet er å forstå hvilke problemstillinger som dukker opp i forhold til læringsprosessen og i møte med produksjon, slik at man kan optimalisere den pakken av digitale verktøy som norsk motebransje trenger på veien mot digitalisering. Jo bedre vi forstår hva bransjen trenger, jo bedre kan vi ruste morgendagens arbeidstakere.

CLO3D

 

Hun forteller at de også ble invitert på en tre dagers workshop sammen med CLO3D hos gründerkollektivet Atacac i Gøteborg tidligere i år, hvor de lærte å bruke programvaren.

– Atacac delte hvordan de implementerte programmet i sin arbeidsprosess. Det var veldig spennende å se hvordan forretningsmodellen deres i så stor grad ble påvirket positivt av digitaliseringen, både tidsmessig og økonomisk. Og at det er spennende å se hvordan løsninger på motebransjens utfordringer blir løst i Skandinavia.

 

– For meg som håndverker var det også veldig inspirerende å se at klippebordet og symaskinen var likestilt med programvaren, og at de sammen utgjorde en stor forskjell, ikke nødvendigvis separat.

 

Designavgang 2018: Mari Jæger