null
INTERIØR
En ettårig utdanning for deg som ønsker å arbeide med interiøroppgaver for private eller offentlige aktører.
Søk studie

Interiør

Interiør er en praktisk fagskoleutdanning som handler om interiørdesign i private og offentlige rom. Utdanningen gir en teoretisk og praktisk plattform til din tilnærming til arbeidsslivet. Lærer har nær kontakt med studentene, og veiledning med fokus på faglig og kreativ utvikling vektlegges gjennom hele utdanningen. Du skal utvikle deg som individ og at du skal utvikle dine samarbeids-egenskaper.
Skolen har nær kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift.

Fundamentet

Interiør går over et intensivt studieår og baserer seg på et aktivt samarbeid mellom deg som student og skolens lærere.  Teori og praksis går hånd i hånd. I første halvdel av 1. semester lærer du samarbeids- og kommunikasjonsteknikker innenfor emnet Interiørdesign. Videre arbeider du med oppgavebaserte prosjekter. Første halvdel av 2. semester er viet studier for å lete etter behov og resultater av interiørbaserte virkemidler hos forskjellige målgrupper.

Karrieremuligheter

Det er mange tjenester og begreper på fagfolk i interiørbransjen. De virker ofte som de samme tjenestene og det kan være vanskelig å skille mellom dem.
Etter fullført utdanning på Interiør kan en jobbe som interiørkonsulent, interiørstylist/boligstylist, fotostylist, interiørdesigner eller boligstylist, alternativt med innredning i en kjede som f.eks. IKEA.

Interessen for interiør og design vokser stadig, og bransjen har behov for ansatte med fagkunnskap om innredning, trender, farger og tekstiler.

Interiørdesigner

En interiørdesigner er en som hjelper deg med å skape ditt miljø og interiør i din bolig, hytte eller på arbeidsplassen;  det kan være en liten skjønnhetssalong, kafe, restaurant, kontor eller butikk.

En interiørdesigner vil fokusere på dine behov, ønsker og stil og de vil jobbe med deg og ditt ønske om å skape et hjem, i motsetning til boligstylisten som fokuserer på kundegruppen som skal kjøpe ditt hjem.

 

Interørkonsulent

En interiørkonsulent planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom, alt fra private hjem til bedriftslokaler.  

Interiørkonsulenten må finne løsninger som fungerer godt i praksis, kunne velge ut møbler, farger og annet interiør, velge lyssetting og beregne kostnader og budsjett.

I arbeidet er det viktig å kunne lytte til kundens behov og ønsker om innredning, og kombinere dette med kunnskaper om interiør og valg av romutforming.

 

Boligstylist

En boligstylist er en som styler boligen din for salg. De er altså ikke opptatt av å finne ut av hva du liker, ønsker og har behov for. De er ikke der for å skape ditt hjem. Derimot er de der for å skape en atmosfære og en stemning som skal appellere til flest mulig kjøpere. Det kan for mange være litt uvant og ubehagelig å se hjemmet sitt bli forvandlet til noe de ikke liker eller ville valgt selv.

En typisk stylet bolig vil være strippet for personlige bilder og eiendeler. Den er ryddet til det ekstreme og ofte kommer boligstylisten med egne produkter til å fullføre resultatet før fotografering.

 

Fotostylist

En fotostylist jobber tett med fotografen i et fotoshoot (oftest for et magasin). Stylisten skaper stemningen eller tonen for den fotografiske “historien”. Fotostylistens jobb er å finne rekvisitter, belysning og farger for å lage riktig “følelse” av den redaksjonelle artikkelen.

Arbeidet til fotostylister kan ses i enhver aviskiosk, i hvert blad på omtrent hver side. I hvert shoot samarbeider fotostylisten med fotografen på forhånd for å finne en bestemt vinkling, tema, design eller konsept, og kan være med på å bestemme location, inne eller ute. Mange spesialiserer seg på et emne – for eksempel mote eller mat ,  enten du jobber for et firma eller frilans. Hvor du bor påvirker også hva slags arbeid du får.

Interiør er et firedelt Fagtilbud

Interiør studiet er en ettårig høyere yrkesfaglig utdanning. Studiet har mange fag eller delemner som vi kaller det. Alle delemnene er kategorisert under fire hoved emner. Disse fire hoved emnene er delt opp på følgende måte:

Techniques:

Techniques er første fase i basiskunnskapene og delemnene vil gi deg kunnskap om teknikker som er hjelpemidler for samarbeid i grupper og visualisering av ideer og prosjekter. Delemnene er Kreative teknikker som tydeliggjør grunnleggende kreative teknikker som kan hjelpe deg videre i arbeidet med Interiør Design, Teambuilding lærer deg gode samarbeidsformer med andre mennesker. I del emnet Frihåndstegning får du teknikker som raskt kan forklare dine ideer og tanker. Form, komposisjon og Fargelære er grunnleggende teknikker i hovedfaget. Vi bruker Digitale verktøy som teknikker for å få til gode presentasjoner, programmene vi bruker er blant annet Photoshop, InDesign, Illustrator og ArchiCad.

People and Society:

People and Society vil gi deg kunnskap om samfunnet og menneskenes historie, nåtid og fremtid. Dette er viktige virkemidler for å arbeide strategisk innenfor faget Interiør Design. Delemnene som inngår her er Stilhistorie som handler om hvordan mennesker levde og bodde i tidligere tider, Målgruppeanalyse som forklarer hvordan du kan tilrettelegge interiørdesign til de forskjellige menneskers ønsker og drømmer og Trendforecasting som du kan bruke som et verktøy for å finne tendenser og nye endringer i samfunnet som vil gi innvirkning på menneskene i fremtiden. Vi gjør også innsiktsstudier eller «forskning» hvor vi får innsikt i menneskers reaksjon på form og funksjon innenfor interiørdesign.

Interiør Design

Interior Design er selvfølgelig selve hovedfaget som favner alle del emnene innenfor hvordan et interiør kan fungere for menneskene som skal bruke rommet. Det kan være både til private eller offentlige rom. Delemnene handler om blant annet Romdisponering, det vil si hvordan det fysiske roms virkning på mennesker kan skape funksjonelle løsninger tilpasset rommets form og brukerne. Materiallære er også vesentlig i dette emnet, her får du informasjon om forskjellige interiør materialer og leverandører. Delemnet Belysning er også i dette emnet for lyst og belysningen er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal være, se og bevege seg.

Concept Development

Concept Development eller konseptutvikling handler om å lage gjennomførte interiører som har et helhetlig uttrykk. Det kan være i forhold til et gitt firmakonsept eller for privatpersoner. Emnet skal gi deg lærdom om tydeliggjøring av et budskap eller uttrykk i alle, ledd, men spesielt i de rommelige arenaer. Emnene som inngår her er Konseptutvikling som ivaretar en merkevare eller stils identitet, Styling som skal videreformidle et konsept i form og komposisjon, i delemnet Fotostyling for du innblikk i ulike teknikker for plassering av produkter til foto i for eksempel interiørmagasiner, Presentasjon legger vekt på hvordan du visualiserer ideer ved hjelp av kommunikasjon, praktiske og eller visuelle teknikker, Entreprenørskap er også et del emne innenfor Concept Development og her får du innblikk i hvordan du kan starte og drive et eget firma. Del emnene Magasin og Event gir deg innføring i hvordan et magasin bygges opp og hvor stort virkemiddel et Event kan være i konseptutviklingen.

Interiør består av 4 hovedemner og 18 delemner. Her kan du lese mer om innhold og delemner i hvert enkelt fag.

Gjennom ett år på Interiør går du gjennom en rekke praktiske øvelser i alt fra styling og trendforecasting til utstilling og konseptutvikling. Hensikten er at du skal være rustet til å gå rett ut i jobb, med relevant erfaring fra skolebenken. Nedenfor kan du se et lite utvalg arbeider gjort i ulike prosjekter i skoleåret 2018/2019.

AVGANGSUTSTILLING

Årets studenter hadde sin avgangsutstilling i Kulturkirken Jakob, 13. – 14. juni. Temaet for utstillingen var «De fire elementer», og utstillingen var godt besøkt, med en rekke spennende foredrag og gjesteforelesere underveis! Her kan du også lese intervju med studieleder Marit Andreassen, hvor hun forteller mer om prosessen rundt utstillingsarbeidet. 

 

FOTOSTYLING

Her kan du se et utvalg oppgaver fra 2018/2019-klassens arbeid med fotostyling. Styling gir studentene forståelse og ferdigheter i hvordan man praktisk styler et rom, mens fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi. Studentene jobber da frem ulike idéer og konsepter, planlegger og rigger disse, før vi får besøk av fotograf for dokumentasjon av arbeidene.

Behind the scenes fra prosessen med fotostyling:

Dokumentasjonsbilder fra prosessen med fotostyling for Interiør og Retail Design studentene ved SoFIDokumentasjonsbilder fra prosessen med fotostyling for Interiør og Retail Design studentene ved SoFI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjonsbilder fra prosessen med fotostyling for Interiør og Retail Design studentene ved SoFI

Dokumentasjonsbilder fra prosessen med fotostyling for Interiør og Retail Design studentene ved SoFI

 

 

 

 

 

 

 

.

OSLO DESIGN FAIR | NORDIC LIVING

I januar hadde studentene stand på Oslo Design Fair – Nordic Living, hvor de bygget opp en hel stand fra bunnen av. Nordic Living er tre dager med inspirasjon og nye idéer, hvor du blant annet får innblikk i nye interiørtrender, bruk av trender i butikk og mye mer. I løpet av messedagene fikk studentene også med seg masse spennende foredrag og inspirasjon, og kunne knytte nettverk.

SoFI opererer med løpende opptak – det betyr at du kan sikre din studieplass allerede i dag! Registrer deg elektronisk via søknadsknappen på denne siden. Da vil du motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål eller siste terminkarakter du har hatt, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

 

Opptakskrav
For å kvalifisere til opptak må du ha studiekompetanse, eller realkompetanse. Dersom du ønsker å vurderes for realkompetanse laster du opp CV, attester og eventuelle vitnemål/kursbevis fra annen utdanning. Vi er behjelpelig i prosessen med å veilede deg på realkompetanse, så dersom du er usikker er det bare å ta kontakt!

 

Komplett søknad

Når komplett søknad er levert vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr. epost, og du mottar deretter digital studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

 

Forbehold
Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette senest en uke før oppstart. Søkere som velger å ikke benytte seg av sin studieplass vil ikke få registreringsavgiften refundert. Avmeldingen må være skriftlig og signert/addressert fra studenten personlig.

 

Studieavgift
Spesifisering av studieavgiften finner du under praktisk informasjon.Studieavgiften betales i åtte avdrag, fire i det første semestret og fire i det andre.

 

Studiefinansiering
Stipend og lån i Lånekassen ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du er blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen finnes på www.lanekassen.no

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru 0614 Oslo
Kundetelefon : +47 22 70 03 00 www.lanekassen.no

 

Fremmøte på skolen
I opptaksbrevet får du beskjed om tid og sted for oppmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til oppstart, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

 

SoFI opererer med løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter to uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@sofi.no.

Opptaksprøve

Oppgave 1 – Lag et moodboard
Moodboard er et visuelt hjelpemiddel som viser inspirasjon gjennom et utvalg av bilder, materialer, farger, mønster og annet. I denne oppgaven ønsker vi å se hva som inspirerer deg gjennom et moodboard..Her er alt lov, det er du som bestemmer hva som inspirerer deg. Du kan lage moodboardet både digitalt eller med saks og lim.

Oppgave 2 – Søknadsbrev
Vi ønsker å bli bedre kjent med deg! Fortell oss hvem du er, hvordan din moteinteresse startet og hvorfor du ønsker å studere Moteindustri/design. Skriv ca. en halv – 1 A4 side.

Komplett søknad

Når komplett søknad er levert vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr. epost, og du mottar deretter digital studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

STUDENTBLOGGER

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
4 September 2019 (heltid)

Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet
To semestre heltid.

Studieavgift
Pris per semester: kr 58.000,- (varighet to semestre)
Opptaksgebyr 1800 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Lånekassen
Godkjent for lån og stipend

 
Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.
60 studiepoeng.

Get to Know Your Future as a Designer

Hver vår har skolen en utstilling/event hvor næringslivet og andre interesserte blir invitert. Utstillingen/eventet utformes av studentene og har studentenes arbeider i fokus. Her bygger du din egen merkevareidentitet gjennom presentasjonen av utstillingen og dine egne arbeider. Her er noen studentarbeider fra vår 2018.