Interiør | 1 år | 60 studiepoeng | Fagskolegrad

Interiør er en ettårig utdanning som gjør deg rustet til å arbeide som interiørdesigner, interiørkonsulent eller boligstylist!

Interiør

Mange lurer på hva forskjellen mellom Interiørstudiet og Retail Design er. Interiør har hovedfokus på utforming av interiør for private kunder, og offentlig sektor. Det kan gå ut på å boligstyle for eiendomsfirma, utvikle interiørkonsept for en frisørsalong eller innrede hjemmet til privatpersoner. Om du ønsker å jobbe spesifikt med butikkutvikling så er Retail Design studiet for deg. Interiør er studiet for deg som liker å arbeide med hendene – gjennom kreative prosesser som utstillinger og praktiske oppgaver, kommer du til å jobbe tett med medstudenter, lærere og bransjeaktører. Ved å studere interiør har du mange karrieremuligheter; du kan blant annet arbeide som interiørdesigner, interiørkonsulent, med boligstyling eller med fotostyling!

Gjennom studiet vil du lære om stilhistorie, materiallære, visuell kommunikasjon, farge, form og komposisjon. Du kommer til å forske på målgrupper og ut ifra målgruppen lage interiørkonsepter. Du vil gjøre analyser som ser på interiørets påvirkning på miljøet og mennesker. Sammen med denne kunnskapen, vil du kunne se på trender i samfunnet og skape gode interiørdesign for næringsdrivende og private kunder.

En viktig del av yrket er å mestre digitale verktøy. Du vil lære deg det digitale verktøyet ArchiCad som er brukt av arkitekter og designere. ArchiCad er en programvare hvor du tegner i 2D (plantegning) samtidig som det bygges i 3D (perspektiv).

 

I løpet av studietiden vil du gjennom praksis i bedrift få en smakebit på hvordan det er å arbeide i bransjen, og det er en super mulighet til å knytte kontakter og bruke all kunnskapen du sitter på.

 

Interiør er et interaktivt studie hvor du utvikler deg selv og din kompetanse gjennom kreativt, praktisk arbeid!

Interiør er et firedelt Fagtilbud

Interiør studiet er en ettårig høyere yrkesfaglig utdanning. Studiet har mange fag eller delemner som vi kaller det. Alle delemnene er kategorisert under fire hoved emner. Disse fire hoved emnene er delt opp på følgende måte:

Techniques:

Techniques er første fase i basiskunnskapene og delemnene vil gi deg kunnskap om teknikker som er hjelpemidler for samarbeid i grupper og visualisering av ideer og prosjekter. Delemnene er Kreative teknikker som tydeliggjør grunnleggende kreative teknikker som kan hjelpe deg videre i arbeidet med Interiør Design, Teambuilding lærer deg gode samarbeidsformer med andre mennesker. I del emnet Frihåndstegning får du teknikker som raskt kan forklare dine ideer og tanker. Form, komposisjon og Fargelære er grunnleggende teknikker i hovedfaget. Vi bruker Digitale verktøy som teknikker for å få til gode presentasjoner, programmene vi bruker er blant annet Photoshop, InDesign, Illustrator og ArchiCad.

People and Society:

People and Society vil gi deg kunnskap om samfunnet og menneskenes historie, nåtid og fremtid. Dette er viktige virkemidler for å arbeide strategisk innenfor faget Interiør Design. Delemnene som inngår her er Stilhistorie som handler om hvordan mennesker levde og bodde i tidligere tider, Målgruppeanalyse som forklarer hvordan du kan tilrettelegge interiørdesign til de forskjellige menneskers ønsker og drømmer og Trendforecasting som du kan bruke som et verktøy for å finne tendenser og nye endringer i samfunnet som vil gi innvirkning på menneskene i fremtiden. Vi gjør også innsiktsstudier eller «forskning» hvor vi får innsikt i menneskers reaksjon på form og funksjon innenfor interiørdesign.

Interiør Design

Interior Design er selvfølgelig selve hovedfaget som favner alle del emnene innenfor hvordan et interiør kan fungere for menneskene som skal bruke rommet. Det kan være både til private eller offentlige rom. Delemnene handler om blant annet Romdisponering, det vil si hvordan det fysiske roms virkning på mennesker kan skape funksjonelle løsninger tilpasset rommets form og brukerne. Materiallære er også vesentlig i dette emnet, her får du informasjon om forskjellige interiør materialer og leverandører. Delemnet Belysning er også i dette emnet for lyst og belysningen er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal være, se og bevege seg.

Concept Development

Concept Development eller konseptutvikling handler om å lage gjennomførte interiører som har et helhetlig uttrykk. Det kan være i forhold til et gitt firmakonsept eller for privatpersoner. Emnet skal gi deg lærdom om tydeliggjøring av et budskap eller uttrykk i alle, ledd, men spesielt i de rommelige arenaer. Emnene som inngår her er Konseptutvikling som ivaretar en merkevare eller stils identitet, Styling som skal videreformidle et konsept i form og komposisjon, i delemnet Fotostyling for du innblikk i ulike teknikker for plassering av produkter til foto i for eksempel interiørmagasiner, Presentasjon legger vekt på hvordan du visualiserer ideer ved hjelp av kommunikasjon, praktiske og eller visuelle teknikker, Entreprenørskap er også et del emne innenfor Concept Development og her får du innblikk i hvordan du kan starte og drive et eget firma. Del emnene Magasin og Event gir deg innføring i hvordan et magasin bygges opp og hvor stort virkemiddel et Event kan være i konseptutviklingen.

Læringsutbytte beskrivelsene er i tråd med NKRs definisjon av Fagskole 1 (30 fagskolepoeng). Studenten skal utvikle tro på egne erfaringer og utfordres til å bli selvstendige «arbeidstakere» samtidig som de kan jobbe godt i et team. Utdanningene fokuserer på at studentene skal oppnå en solid trygghet rundt sine tekniske og håndverksmessige ferdigheter i møte med en moteindustri i vekst.

Interiør består av 4 hovedemner og 18 delemner. Her kan du lese mer om innhold og delemner i hvert enkelt fag.

Karrieremuligheter

Det er mange tjenester og begreper på fagfolk i interiørbransjen. De virker ofte som de samme tjenestene og det kan være vanskelig å skille mellom dem.
Etter fullført utdanning på Interiør kan en jobbe som interiørkonsulent, interiørstylist/boligstylist, fotostylist, interiørdesigner eller boligstylist, alternativt med innredning i en kjede som f.eks. IKEA.

Interessen for interiør og design vokser stadig, og bransjen har behov for ansatte med fagkunnskap om innredning, trender, farger og tekstiler.

Interiørdesigner

En interiørdesigner er en som hjelper deg med å skape ditt miljø og interiør i din bolig, hytte eller på arbeidsplassen;  det kan være en liten skjønnhetssalong, kafe, restaurant, kontor eller butikk.

En interiørdesigner vil fokusere på dine behov, ønsker og stil og de vil jobbe med deg og ditt ønske om å skape et hjem, i motsetning til boligstylisten som fokuserer på kundegruppen som skal kjøpe ditt hjem.

 

Interørkonsulent

En interiørkonsulent planlegger gode og funksjonelle løsninger for innredning av rom, alt fra private hjem til bedriftslokaler.  

Interiørkonsulenten må finne løsninger som fungerer godt i praksis, kunne velge ut møbler, farger og annet interiør, velge lyssetting og beregne kostnader og budsjett.

I arbeidet er det viktig å kunne lytte til kundens behov og ønsker om innredning, og kombinere dette med kunnskaper om interiør og valg av romutforming.

 

Boligstylist

En boligstylist er en som styler boligen din for salg. De er altså ikke opptatt av å finne ut av hva du liker, ønsker og har behov for. De er ikke der for å skape ditt hjem. Derimot er de der for å skape en atmosfære og en stemning som skal appellere til flest mulig kjøpere. Det kan for mange være litt uvant og ubehagelig å se hjemmet sitt bli forvandlet til noe de ikke liker eller ville valgt selv.

En typisk stylet bolig vil være strippet for personlige bilder og eiendeler. Den er ryddet til det ekstreme og ofte kommer boligstylisten med egne produkter til å fullføre resultatet før fotografering.

 

Fotostylist

En fotostylist jobber tett med fotografen i et fotoshoot (oftest for et magasin). Stylisten skaper stemningen eller tonen for den fotografiske “historien”. Fotostylistens jobb er å finne rekvisitter, belysning og farger for å lage riktig “følelse” av den redaksjonelle artikkelen.

Arbeidet til fotostylister kan ses i enhver aviskiosk, i hvert blad på omtrent hver side. I hvert shoot samarbeider fotostylisten med fotografen på forhånd for å finne en bestemt vinkling, tema, design eller konsept, og kan være med på å bestemme location, inne eller ute. Mange spesialiserer seg på et emne – for eksempel mote eller mat ,  enten du jobber for et firma eller frilans. Hvor du bor påvirker også hva slags arbeid du får.

Søknadsprosess 

Ønsker du tidlig avklaring på om du kommer inn eller ikke? Frem til 1. Desember gjør vi forhåndsopptak og vurderer søknader løpende. Søknader som kommer etter 1. Desember vurderes i samlet opptak i april. 29.april er søknadsfristen for våre ettårige og toårige studier. Du søker ved å registrere deg på vår nettside, og får deretter en epost med informasjon om opptaksprøven for studiet du har valgt.

Husk å levere komplett opptaksprøve innen fristen 29. April! Dagen etter vil vår opptakskomité gå gjennom alle innsendte søknader, og dersom du kvalifiserer blir du invitert til en spennende opptakshelg 8. – 9. Mai. Bor du langt unna og trenger tidligere svar for å kunne bestille reise? Kontakt oss på post@bildernordic.no, så gjør vi en forhåndsvurdering av din søknad!

PS: 22. April inviterer vi til opptaksprøve-kveld, for deg som trenger hjelp eller innspill til din opptaksprøve! Her er studieleder for utdanningen tilgjengelig og kan veilede deg – samtidig som du kan få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha angående studiet.

Under opptakshelgen blir du bedre kjent med skolen og utdanningen du har valgt, før vi gjennomfører et opptaksintervju. Dette er siste ledd i opptaksprosessen, og skal sikre at vi er rett skole for deg – og at du er rett student for oss.

Alle søkere mottar svar på sin søknad per epost 11. Mai. Du vil deretter få tilsendt kontrakt og faktura for opptaksgebyr på kr 1800. Når kontrakt er signert, og opptaksgebyr betalt, er studieplassen din!

 

Om opptakshelgen

Opptakshelgen starter fredag ettermiddag, hvor vi har et spennende program for å gjøre deg kjent med skolen og utdanningen du har valgt! I løpet av kvelden vil du treffe studieleder, forelesere og tidligere studenter og få et solid bilde av hva du går gjennom i studieløpet, samt dine karrieremuligheter. Lørdagen er satt av til opptaksintervjuer. Du vil få en epost med din tid for opptakssamtale i forkant av helgen, og når du er ferdig med intervjuet er du ferdig for helgen.

 

Opptaksprøve

 

1.Kreativitet

Lag to forskjellig borddekkinger med forskjellige stiler. Ta bilde av borddekkingene og beskriv stilene. Hensikten med oppgaven er å vise kreativitet og formidlingsegenskaper.

 

2.Interiør

Ta bilde av en cafe du synes er fin og beskriv hvorfor du liker den.

Hensikten med oppgaven er å vise formidlingsegenskaper gjennom tekst og bilde.

 

3. Søknadsbrev

Fortell hvorfor du har lyst til å jobbe med Interiør (ca ½ A4 side)

Hensikten med oppgaven er å reflektere rundt yrkesvalg og potensielle karrieremuligheter.

Gjennom ett år på Interiør går du gjennom en rekke praktiske øvelser i alt fra styling og trendforecasting til utstilling og konseptutvikling. Hensikten er at du skal være rustet til å gå rett ut i jobb, med relevant erfaring fra skolebenken. Nedenfor kan du se et lite utvalg arbeider gjort i ulike prosjekter i skoleåret 2018/2019.

AVGANGSUTSTILLING

Årets studenter hadde sin avgangsutstilling i Kulturkirken Jakob, 13. – 14. juni. Temaet for utstillingen var «De fire elementer», og utstillingen var godt besøkt, med en rekke spennende foredrag og gjesteforelesere underveis! Her kan du også lese intervju med studieleder Marit Andreassen, hvor hun forteller mer om prosessen rundt utstillingsarbeidet. 

 

FOTOSTYLING

Her kan du se et utvalg oppgaver fra 2018/2019-klassens arbeid med fotostyling. Styling gir studentene forståelse og ferdigheter i hvordan man praktisk styler et rom, mens fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi. Studentene jobber da frem ulike idéer og konsepter, planlegger og rigger disse, før vi får besøk av fotograf for dokumentasjon av arbeidene.

OSLO DESIGN FAIR | NORDIC LIVING

I januar hadde studentene stand på Oslo Design Fair – Nordic Living, hvor de bygget opp en hel stand fra bunnen av. Nordic Living er tre dager med inspirasjon og nye idéer, hvor du blant annet får innblikk i nye interiørtrender, bruk av trender i butikk og mye mer. I løpet av messedagene fikk studentene også med seg masse spennende foredrag og inspirasjon, og kunne knytte nettverk.

Estimert arbeidsbelastning
Interiør er et heltidsstudium over ett år. En fagskoleutdanning legger opp til mye praktisk arbeid, og er derfor arbeidsintensiv. Studiet inneholder ca 300 undervisningstimer per semester, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning, orientering i pensum og oppdatering på hva som skjer i motebransjen.

Ordinær undervisningstid er fra 08.30 – 16.00, men noen ettermiddags/kvelds-økter per semester må påberegnes for Møte med Næringen. Disse kunngjøres i timeplan ved semesterstart. Normal estimert tidsbruk på egenarbeid for et heltidsstudium er ca 600 timer i semesteret, men dette vil variere fra student til student. Det er derfor ikke lagt opp til undervisning hver dag, og de fleste uker vil du ha noen økter tilgjengelig for egenarbeid. Dette vises i timeplanen som blanke økter, men er å beregne som skoletid.

Utstyr
Som student ved SoFI – School of Fashion Industry vil du ha behov for å kunne jobbe med oppgaver også utenfor skolen. Studenter må derfor ha tilgang på egen bærbar datamaskin. Skolen har flere datarom for undervisning, som også kan benyttes utenom undervisningstid, men man må allikevel ha mulighet til å bruke egen maskin ved behov.

Datamaskinen din må ha muligheten til å kjøre store programvarer som Adobe, ArchiCad og Clo3d. Vi anbefaler derfor å skaffe deg en maskin med følgende Software:

Apple hardware:

OS: macOS Mojave eller nyere

Prosessor:  i5 / i7 eller i9 med 2 kjerner eller flere (64-bit)

RAM: 16 GB eller mere

Harddisk:  250 GB eller mere

Skjerm:  Oppløsning 1920 x 1080 eller høyere

Skjermkort:  OpenGL 3.3 kompatibelt eller bedre

Pensum
Du vil få informasjon om pensum ved skolestart.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
25. August 2021

Søknadsfrist
Forhåndsopptak: 1. Desember 2020
Ordinært opptak: 29. April 2021

Varighet
To semestre heltid.

Studieavgift
Pris per semester: kr 58.000,- (varighet to semestre)
Opptaksgebyr 1800 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Lånekassen
Godkjent for lån og stipend

 
Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.
60 studiepoeng.

Get to Know Your Future as a Designer

Hver vår har skolen en utstilling/event hvor næringslivet og andre interesserte blir invitert. Utstillingen/eventet utformes av studentene og har studentenes arbeider i fokus. Her bygger du din egen merkevareidentitet gjennom presentasjonen av utstillingen og dine egne arbeider. Her er noen studentarbeider fra vår 2018.