Interiør-Arkitektenes Forening

Fra og med 2019 kan du som student på Interiør og Retail Design ved School of Fashion Industry søke deg inn som tilslutningsmedlem og fullt medlem i Interiør-Arkitektenes Forening (IAF). 

 

Et tilslutningsmedlemskap i IAF innebærer at du:

 

  • Som tilslutningsmedlem i IAF vil du motta medlemsavis og IAF´s kontakter 4 ganger i året.

 

  •  I IAF-Kontakten finner du mye relevant og interessant lesestoff som ofte er rikt illustrert med foto. Her kommer bl.a. invitasjoner og referat i forbindelse med faglige arrangementer.

 

  • Kommer inn på IAFs hjemmeside på den delen som kun er forbeholdt medlemmene i IAF. Her finner du blant annet IAF-Kontakten helt tilbake til 2007 og frem til i dag. I denne delen kommer det også opp aktiviteter i foreningen slik at det vises utad at IAF er en levende forening.

 

  • Er du på Facebook kan du be om å bli medlem av Interiør-Arkitektenes Forenings lukkete facebookgruppe. Her finner du også invitasjoner og relevant materiale fra styret, redaksjonen, aktivitetsgruppene og innlegg fra medlemmer som ønskes å dele noe med andre IAFere i gruppen.

 

Søknadsprosess:

 

For å bli registrert må du kontakte IAF på mail iaf@interiør-iaf.org med følgende opplysninger:

  1. Navn
  2. Fødselsdato
  3. Adresse
  4. Telefonnummer
  5. Epost
  6. Utdanningsinstitusjon

 

Du vil deretter bli tilsendt en årskontingent på 490 kr og etter at giroen er betalt blir du automatisk registret som tilslutningsmedlem i Interiør-Arkitektenes Forening.

Et fullt medlemskap i IAF:

 

Når du er ferdig uteksaminert fra Interiør eller Retail Design ved SoFI og har oppnådd en minimumskarakter på C, kan du søke opptakskomiteen i IAF om fullt medlemskap for å benytte deg av tittelen Interiørarkitekt. For å søke sender du inn porteføljen din med sensors kommentarer, diplom og karakterbevis.

Tegninger kan være utført for hånd og/eller på ArchiCAD, AutoCAD, SketchUP eller tilsvarende tegneprogrammer.

Porteføljen sendes til:

 

Interiørarkitektenes forening v/Opptakskomiteen

Postboks 6614, St Olavs Plass

0129 Oslo

 

Vurdering av søkerporteføljen din vil fortas i en styreoppnevnt opptakskomite med minimum 2 erfarne interiørarkitekter MIAF. Oppnår du fullt medlemskap i IAF kan du benytte tittelen Interiørarkitekt MIAF så lenge du betaler den årlige medlems-kontingenten og overholder foreningens lover.