null

OPPTAK

FORMELLE OPPTAKSKRAV

For å bli tatt opp som student ved Motedesign, Moteindustri eller Motekonsulent må du ha fullført og bestått videregående opplæring innenfor spesifiserte utdanningsprogrammer (formelle opptakskrav). For å lese mer om de formelle opptakskravene gå inn på www.sofi.no.

Søkere ved utdanningene Motedesign og Moteindustri skal i tillegg levere en opptaksprøve.

REALKOMPETANSEVURDERING

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Har du gjennomført og bestått andre videregående utdanningsprogrammer, eller har annen relevant utdanning og/eller bakgrunn, kan du bli realkompetansevurdert hvis du kan dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse.

Eksempler på dette kan være: vitnemål fra annen utdanning, attester/ kursbevis fra bedriftsinterne kurs, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, interesser etc. Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført videregående arbeid.

Les mer om opptak og opptakskriterier til utdanningen på skolens nettsider.

RULLERENDE OPPTAK

Skolen benytter rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølgen søknadene blir registrert. Søkere som får tilbud om studieplass må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt og betale registreringsavgiften innen oppgitt frist. Hvis ikke skolen har mottatt denne innen fristen, kan studenten miste tilbudet om studieplass.

MOTIVASJON

Utdanningen er arbeidsintensiv. Det er viktig at du har stor interesse for mote og gjerne har annen moterelatert utdanning, eller erfaring fra relevant arbeid, kurs og hobbyer.

SoFIs studiekonsulenter tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner og kompetanse. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger en utdanning som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn.

STUDIEREGLEMENT

Se skolens studiereglement på www.sofi.no

SØKNADSINFORMASJON

Du kan søke på en utdanning hos oss ved å besøke søknadssiden: www.sofi.no eller send søknadsskjema til skolen. Legg ved, eventuelt ettersend, kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe. Søker du på utdanningen Motedesign eller Moteindustri skal du i tillegg laste opp en opptaksprøve til mappen som du merker med ditt fulle navn, eller tilsendte studentnummer. Oppgaveteksten ligger ute på skolens nettsider: www.sofi.no.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med innbetalingskort for registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

FORBEHOLD

Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette så fort som mulig, og senest en uke før oppstart. Søkere som trekker sin innmelding vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.

STUDIEAVGIFT

Spesifisering av studieavgiften finner du på nettsiden vår. Ved Motekonsulent dagutdanning betales studieavgiften i fire avdrag. Ved kveldsutdanning Motekonsulent betales studieavgiften i åtte avdrag, fire i det første semestret og fire i det andre. Ved utdanningene Motedesign og Moteindustri betales studieavgiften i fire avdrag per semester. Utdanningene Motedesign og Moteindustri går over fire semestre.

BETINGELSER

Ved å betale registreringsavgiften bekrefter du at du aksepterer studieplassen. Denne avgiften refunderes ikke.

STUDIEFINANSIERING

Stipend og lån i Lånekassen for utdanning ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du har blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen finnes på www.lanekassen.no.

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:

Lånekassen

Postboks 430 Alnabru

0614 Oslo

Kundetelefon: +47 22 70 03 00

www.lanekassen.no

PRAKTISK UTDANNING

UTDANNING PÅ DAG ELLER KVELD

SoFI er en fagskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens utdanningstilbud slik at arbeidslivets krav tilfredsstilles. SoFI tilbyr Motedesign og Moteindustri som fulltidsutdanning på dagtid og Motekonsulent som fulltidsutdanning på dagtid og deltidsutdanning på kveldstid. Kveldsutdanningen på deltid gir mulighet for å kombinere utdanning med jobb.