null

En ny måte å leve på – Ikea living

Økende samfunnsmessige utfordringer gjør at behovene endrer seg. Låneutfordringer og måten å drive forretning på er i endring, noe som skaper behovet for å bo smått og smart ennå større! Ønske om å også handle smartere er tilstede, og Pop-ups og konseptbutikker er i etterspørsel.

 

Studentene ved Interiør og Retail Design har derfor i samarbeid med Ikea utarbeidet konsepter for å bo smartere og mindre, kalt «Small living», samt utformet Pop-up shops basert på at Ikea nå satser på å etablere mindre butikker!

 

Under kan du se to oppgaver som ble presentert for representanter fra Ikea!

Prosjekt: «Small Living» av Cecilie Grue

Prosjekt: Pop-up Store Ikea av