Fargenes verden er stor, spennende, utfordrende og helt nødvendig for alt levende. Ingen farger – intet liv!

Les mer og se video nedenfor

Tekst Tove Steinbo & Therese Sandem

Video Vilde Støkket Bråten

Det er mange ulike veier som fører inn hit. To av disse veiene har temaer som vi, Tove Steinbo og Therese Sandem, underviser i.

 

Tove underviser blant annet om fargepsykologi – hvordan fargene påvirker oss underbevisst, og at ulike mennesketyper reagerer ulikt på farger. Farger kan gjøre deg glad, trist, kald, varm, fysisk aktiv eller rolig og tilbakelent. Med andre ord – farger er langt viktigere enn de fleste er klar over, både for helse, trivsel og velvære. Farger er mye mer enn mote og trend – smak og behag!

Fargesymbolikk er også viktig. Vi kan velge farger for at de skal symbolisere gitte ting. Et eksempel er at grønn, i vår kultur i dag, symboliserer miljø og sunnhet.

 

Fargesymbolikk er ulik i ulike land og i ulike tradisjoner, religioner osv. Dessuten kan symbolikken forandre seg over tid.

Men vi har også signaleffekten av farger. Hvilke signaler sender fargene på en emballasje, en logo, en nettside, klærne våre, et firmainteriør osv.

Husk – vi ser farger før form!

 

Skal du jobbe profesjonelt med farger, må du være klar over din subjektive smak, men velge objektivt. Det du selv liker må du legge til side, og velge objektivt. Det vil si at du må kjenne fargenes betydning og sterke påvirkningskraft, kjenne signaleffekten, og velge farger som er riktige ut fra ditt oppdrag.

Therese underviser i fargesystematikk, fargesammensetning og fargelære. Dette er helt essensielle kunnskaper som må erverves for å bli en god fargeplanlegger. Det er viktig å forstå hvordan farger opptrer med omgivelser, hvordan man kan lage gode harmoniske fargepaletter, skape gode kontraster og ikke minst kunne argumentere for fargevalgene.

 

Det er også viktig å trene opp egen fargeevne, noe som det brukes mye tid på i undervisningen. Noen har et medfødt talent og er gode på å se harmonier, mens andre må bruke litt lengre tid og opparbeide seg mer erfaring og kunnskap før man kan stole på magefølelsen. Her er NCS-systemet, et vitenskapelig fargesystem som bygger på hvordan vi mennesker ser farger, veldig nyttig.

 

Ved å analysere og studere fargenes forhold til hverandre og trene på fargesammensetninger ved hjelp av NCS-koder, vil man styrke intuisjonen og bli tryggere i egne fargevalg. Er man selv trygg, vil også dette vises utad og en kunde, oppdragsgiver eller en samarbeidspartner vil få tillit til deg.

 

I en planleggingsfase hvor fargene og materialene skal velges, må man ta hensyn til alle fargefenomener, ha god kunnskap om fargelæren og hele tiden stille seg spørsmålet «HVORFOR» velger jeg den/de fargene. Da lager man samtidig en argumentasjonsrekke som kan bli nyttig når man skal «selge inn» fargeforslaget til kunde/oppdragsgiver.

 

Fargene endrer seg med materialitet/struktur, lys, omgivelser, avstand, format/form og ikke minst persepsjon. Kunnskap om dette og NCS-systemet er meget viktig når man skal jobbe med farger i interiør og retail design.