Produktkunnskap

null

På SoFI – School of Fashion Industry lærer du om Produktkunnskap.

I emnet produktkunnskap får du innføring i tekstillære, hvordan kvalitetssjekke produkter, samt deres brukervennlighet for kunden.