Entreprenørskap

null

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.  Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og  næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter.

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Som oftest dreier denne prosessen seg om å kommersialisere idéer og utvikle produkter for å oppnå profitt. Men det er også mulig å utvikle produkter eller goder uten at profitt er målet, eller bare er et underordnet mål, som i sosialt entreprenørskap. En person eller gruppe som tar risiko og begir seg inn på entreprenørskap, omtales som gründer eller entreprenør. Et mye brukt synonym er gründerskap. Entreprenørskap inkluderer hele prosessen fra idé til forretningsmessig produkt og fordrer som regel kunnskap om så vel innovasjon som finans og forretning. Et viktig element i entreprenørskap er evnen og viljen til å ta risiko. Entreprenørskap dreier seg i sin natur om nyskapning, hvor det å håndtere usikkerhet er en viktig egenskap. De aller færreste som forsøker, lykkes med sitt entreprenørskap, i form av bærekraftig kommersiell virksomhet. Det betyr at ethvert samfunn som ønsker å fremme entreprenørskap, må skape insentiver slik at borgerne er villige til å ta risiko.

FAGLIG INNHOLD – RETAIL DESIGN

Skolen, med studentene i fokus, gir markedet et magasin om utdanningens innhold og presentasjon av studentenes arbeider. Dette magasinet er studentdrevet og her få du kunnskap om merkevareidentitet og merkevareledelse….

En fotostylist jobber tett med fotografen i et fotoshoot (oftest for et magasin). Stylisten skaper stemningen eller tonen for den fotografiske “historien”. Fotostylistens jobb er å…

Alle butikker plasserer varene sine i hyller eller heng og mange har profesjonelle visual merchandisere til å gjøre denne jobben…..

Lyset og belysningen er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal se og sanse varehandelens produkter…..

Retail Designere må ha kunnskap om produkter og materialer en kan bruke på et prosjekt. Du må også ha kunnskap om ressurser som er tilgjengelige for å å lære mer om produkter og materialer som du kan bruke..…

 Butikkplanlegging og konseptarbeid utføres med bakgrunn i kommunikasjon og salgsfremmende tiltak med kunden og produktene i fokus. Butikkplanlegging er merkevareledelse med rommet som arena..…

Forskning eller studier om mennesker, målgrupper og fremtiden gir deg innsikt i form og funksjon i faget Interiørdesign i nåtid og fremtid.…

Trend forecasting går ut på å kartlegge kommende trender i et bredt landskap av sektorer, som blant annet teknologi, økonomi, design, interiør, sport, og psykologi…..

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid  og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger..…

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet, samt gjøre deg i stand til å forklare og presentere gode løsninger innen Retail Design..…

Form og Komposisjon gir innføring i begreper og metoder innen layout, design og komposisjon. Komposisjon handler om å sette sammen ulike elementer til en ønsket helhet slik at den fremstår som enhetlig, ordnet og relevant.…

Du vil lære teknikker for frihåndstegning og være i stand til å tegne både detaljer, perspektiv og raske skisser. Vi skal videre kunne.…

Teambuilding, også kalt Lagbygging, er et samlingsbegrep for ulike typer aktiviteter som brukes til å styrke sosiale relasjoner og definere roller i lag, ofte med samarbeidsprosjekter.…

På SoFI – School of Fashion Industry undervises det i Kreative Teknikker. Emnet gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.…

Fargelære gir deg kunnskap om farger og hvordan farger oppleves. Emnet gir et generelt teoretisk rammeverk og forståelse for de forskjellige egenskapene til fargene.…

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres, og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.…

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.…