Entreprenørskap

null

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.  Entreprenørskapskompetanse er relevant for alle områder i arbeids- og  næringslivet, både innenfor nye og etablerte virksomheter.

Entreprenørskap

Entreprenørskap er en prosess hvor man alene eller i samarbeid med andre går fra å ha en idé til å etablere og/eller utvikle ny forretningsmessig virksomhet. Som oftest dreier denne prosessen seg om å kommersialisere idéer og utvikle produkter for å oppnå profitt. Men det er også mulig å utvikle produkter eller goder uten at profitt er målet, eller bare er et underordnet mål, som i sosialt entreprenørskap. En person eller gruppe som tar risiko og begir seg inn på entreprenørskap, omtales som gründer eller entreprenør. Et mye brukt synonym er gründerskap. Entreprenørskap inkluderer hele prosessen fra idé til forretningsmessig produkt og fordrer som regel kunnskap om så vel innovasjon som finans og forretning. Et viktig element i entreprenørskap er evnen og viljen til å ta risiko. Entreprenørskap dreier seg i sin natur om nyskapning, hvor det å håndtere usikkerhet er en viktig egenskap. De aller færreste som forsøker, lykkes med sitt entreprenørskap, i form av bærekraftig kommersiell virksomhet. Det betyr at ethvert samfunn som ønsker å fremme entreprenørskap, må skape insentiver slik at borgerne er villige til å ta risiko.

FAGLIG INNHOLD – INTERIØR

Skolen, med studentene i fokus, gir markedet et magasin om utdanningens innhold og presentasjon av studentenes arbeider. Dette magasinet er studentdrevet og her få du kunnskap om merkevareidentitet og merkevareledelse….

Styling gir studenten forståelse og øvelser på hvordan man praktisk styler et rom. Fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi.…

Concept Development, eller konseptutvikling, handler om å lage gjennomførte interiører som har et helhetlig uttrykk. Det kan være i forhold til et gitt firmakonsept eller for privatpersoner. Emnet skal gi deg lærdom om tydeliggjøring av et budskap eller uttrykk i alle, ledd, men spesielt i de rommelige arenaer….

Belysning skal lære deg hvordan lyset er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal være, se og bevege seg. Nedenfor finner du noen ord om belysning i bolig.…

Materiallære viser hvilke materialer som kan brukes i utvikling av interiørkonsepter i private og offentlige rom.…

Romdisponering er grunnleggende for interiørdesign. Du vil lære hvorfor romplanleggingen er viktig, hva det betyr og involverer, og hvordan prosessen fungerer innenfor faser av designarbeidet.…

Forskning eller studier om mennesker, målgrupper og fremtiden gir deg innsikt i form og funksjon i faget Interiørdesign i nåtid og fremtid.…

I dette faget undervises det i trender og trendutvikling presentert gjennom ulike modeller. I Trend forecasting får du en introduksjon til de mest anerkjente leverandører og verktøy som brukes for å forutse kommende trender….

Målgruppeanalyse er et viktig redskap for å kunne tilrettelegge faget interiørdesign til de forskjellige menneskers ønsker, drømmer og behov.…

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid  og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger.…

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet, samt gjøre deg i stand til å forklare og presentere gode løsninger innen interiørdesign. Det er et stort pre i jobbsøksammenheng å kunne beherske de digitale programmene som brukes i bransjen.…

Form og Komposisjon gir innføring i begreper og metoder innen layout, design og komposisjon. Komposisjon handler om å sette sammen ulike elementer til en ønsket helhet slik at den fremstår som enhetlig, ordnet og relevant.…

På SoFI – School of Fashion Industry – Interiør – undervises det i Frihåndstegning. Frihåndstegning gir innsikt i enkle teknikker som gir forklarende  tegnetekniske resultater for presentasjon til kunde.…

Teambuilding, også kalt Lagbygging, er et samlingsbegrep for ulike typer aktiviteter som brukes til å styrke sosiale relasjoner og definere roller i lag, ofte med samarbeidsprosjekter.…

På SoFI – School of Fashion Industry undervises det i Kreative Teknikker. Emnet gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.…

Fargelære gir deg kunnskap om farger og hvordan farger oppleves. Emnet gir et generelt teoretisk rammeverk og forståelse for de forskjellige egenskapene til fargene.…

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres, og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.…

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.…