Digitale Verktøy

null

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet, samt gjøre deg i stand til å forklare og presentere gode løsninger innen interiørdesign. Det er et stort pre i jobbsøksammenheng å kunne beherske de digitale programmene som brukes i bransjen.

Det gis god innføring og opplæring i bruk av programmene Graphisoft ArchiCAD, Adobeprogrammene Photoshop, Illustrator og InDesign. Det gis også undervisning i bruk av CMS-systemet WordPress.

ArchiCAD

• Introduksjon i ArchiCAD.
• Konstruksjon av vegger, gulv og tak.
• Plassering av vinduer og dører.
• Bruk av møbler og 3D objekter.
• Kamera og 3D visning.
• Materialer og tilpassing av teksturer.
• Målsetting.
• Lyssetting.
• Rendering (generering av et 3D bilde).
• Dele opp og klippe bort objekter.
• Konstruksjon egne objekter.
• Oppriss.
• Jobbe i etasjer.
• Tilpassing av plan- og 3D tegning for print.

Photoshop

• Introduksjon i brukergrensesnitt og lag
• Fargekorrigering slik at du får spennende og fine bilder
• Retusjering
• Sette sammen flere bilder
• Bruk av masker
• Jobbe med tekst og form
• Lagre bilder til ulike medier, med ulik oppløsning og ulike filformater
• Optimalisering av bilder til webF
• Bildebehandling fra ArchiCAD 3D til presentasjon

Illustrator

• Bli kjent med arbeidsområdet, menyer, paneler og verktøy
• Opprette og tilrettelegge nye dokumenter for web og trykk
• Tegne, kombinere og transformere grunnleggende former
• Tekstutforming og typografi
• Vektortegning med pennverktøyet
• Farger, pensler og effekter for tegning og maling
• Montere inn tekst og bilder fra andre programmer
• Introduksjon til Live Trace og Live Paint
• Eksport og klargjøring for web og trykk

InDesign

• Bli kjent med menyer og verktøy
• Effektiv jobbing med tekst- og sidemaler
• Grunnleggende typografi
• Importere og tilpasse bilder og tekst
• Plassere bilder med tekst rundt
• Lage egne farger
• Bruk av effekter
• Kontroll av dokumenter og eksport til pdf

WordPress

Det gis innføring i bruk av WordPress til å lage egne websider og Blogg.

FAGLIG INNHOLD – INTERIØR

Skolen, med studentene i fokus, gir markedet et magasin om utdanningens innhold og presentasjon av studentenes arbeider. Dette magasinet er studentdrevet og her få du kunnskap om merkevareidentitet og merkevareledelse….

Styling gir studenten forståelse og øvelser på hvordan man praktisk styler et rom. Fotostyling gir et innblikk i teknikker for produktplasseringer i kommersiell regi.…

Concept Development, eller konseptutvikling, handler om å lage gjennomførte interiører som har et helhetlig uttrykk. Det kan være i forhold til et gitt firmakonsept eller for privatpersoner. Emnet skal gi deg lærdom om tydeliggjøring av et budskap eller uttrykk i alle, ledd, men spesielt i de rommelige arenaer….

Belysning skal lære deg hvordan lyset er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal være, se og bevege seg. Nedenfor finner du noen ord om belysning i bolig.…

Materiallære viser hvilke materialer som kan brukes i utvikling av interiørkonsepter i private og offentlige rom.…

Romdisponering er grunnleggende for interiørdesign. Du vil lære hvorfor romplanleggingen er viktig, hva det betyr og involverer, og hvordan prosessen fungerer innenfor faser av designarbeidet.…

Forskning eller studier om mennesker, målgrupper og fremtiden gir deg innsikt i form og funksjon i faget Interiørdesign i nåtid og fremtid.…

I dette faget undervises det i trender og trendutvikling presentert gjennom ulike modeller. I Trend forecasting får du en introduksjon til de mest anerkjente leverandører og verktøy som brukes for å forutse kommende trender….

Målgruppeanalyse er et viktig redskap for å kunne tilrettelegge faget interiørdesign til de forskjellige menneskers ønsker, drømmer og behov.…

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid  og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger.…

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet, samt gjøre deg i stand til å forklare og presentere gode løsninger innen interiørdesign. Det er et stort pre i jobbsøksammenheng å kunne beherske de digitale programmene som brukes i bransjen.…

Form og Komposisjon gir innføring i begreper og metoder innen layout, design og komposisjon. Komposisjon handler om å sette sammen ulike elementer til en ønsket helhet slik at den fremstår som enhetlig, ordnet og relevant.…

På SoFI – School of Fashion Industry – Interiør – undervises det i Frihåndstegning. Frihåndstegning gir innsikt i enkle teknikker som gir forklarende  tegnetekniske resultater for presentasjon til kunde.…

Teambuilding, også kalt Lagbygging, er et samlingsbegrep for ulike typer aktiviteter som brukes til å styrke sosiale relasjoner og definere roller i lag, ofte med samarbeidsprosjekter.…

På SoFI – School of Fashion Industry undervises det i Kreative Teknikker. Emnet gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.…

Fargelære gir deg kunnskap om farger og hvordan farger oppleves. Emnet gir et generelt teoretisk rammeverk og forståelse for de forskjellige egenskapene til fargene.…

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres, og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.…

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.…