Design 2

null

I Design 2 videreutvikles det du lærte i Design 1 – både når det kommer til produkt forståelse, kolleksjonsoppbygning og de ulike segmentene innenfor industrien på en digital tilnærming.

Det fokuseres ytterligere på å finne din egen kreative stemme ut ifra kunnskapen du har bygget deg opp.

 

I løpet av tredje semester får du mulighet til å designe en mini-/ capsule kolleksjon. Du velger selv om den skal være til dame, eller herre. Dette arbeidet skal gå inn i Konstruksjonsfaget som gir deg redskapene for å ferdigstille designet.

I slutten av fjerde semester presenterer du arbeidet ditt.