Emnet gir studentene en generell innføring i og kunnskap om motebransjen og dens viktigste aktører og institusjoner. Studentene skal utvikle forståelse for hva disse aktørene og institusjonene jobber med og hvordan de forholder seg til hverandre.

Emnet gir også en generell forståelse av de etiske og moralske utfordringene motebransjen står ovenfor.

Kompetansen studentene tilegner seg gir grunnlag for å bygge relasjoner med andre moteaktører og ta begrunnede standpunkt i spørsmål som vedrører motebransjen.