Brand Management/Merkevareledelse

null

Brand Management/Merkevareledelse er et viktig fag i Retail Design. Emnet merkevareledelse skal gi studentene lærdom om tydeliggjøring av en merkevare i alle ledd, men spesielt i de rommelige arenaer.

I utgangspunkt er Retail Design merkevareledelse i romlige arenaer.

Delemner som inngår er: Merkevareledelse, kommunikasjon, presentasjon, entreprenørskap, magasin, utstilling.

Retail Design ivaretar merkevarenes identitet i de rommelige arenaer. Merkevareledelse inneholder forskjellige kommunikasjonsplattformer til bruk på fagområdet. Kommunikasjon skal gi innblikk i hvordan man strategisk kommuniserer med rommet og merkevarene. Bakgrunnen er kartlegging og identifisering av kundens behov og iverksette tiltak i tråd med dette.

Begrepet «brandscaping» handler om å snu en merkevare  i en tredimensjonal romlig erfaring, det vil si å transformere merket inn i  et rom. Selve merkevaren er egentlig ikke noe annet enn et renommé eller  en kundes oppfatninger. Det er identiteten til bedriften eller produktet. En  merkevare kan like gjerne være en hel bedrift som IKEA, en region som  Champagne, en tjenestej et enkelt produkt eller en butikk Det handler om å  bli oppfattet som unik, selv om produktene eller butikkene kan være nesten  like. Hvis ikke produktet eller butikken er unik, har ikke markedsføringen  noe å spille på. Finn det aller mest motiverende argumentet for at målgruppen skal velge den butikken du arbeider med. Argumentet må ikke bare  være sterkt, det må være et butikken kan eie.

Markedsførerens oppgave er å  bygge en bro mellom produktenes egenskaper og målgruppens behov: Det  kan være en rasjonell fordel eller en emosjonell verdi. Hemmeligheten bak  effektiv markedsføring ligger i forståelsen av menneskelig motivasjon og at  alt mennesker gjør er motivert. En merkevare gir sterke  føringer for et selskap, konseptet, produktvalgene og personalet.  Merkevarer og merkevarebygging handler om å skille varer fra forskjellige leverandører fra hverandre. Merkevar er både  produkter og tjenester, men merkevaren har noe ekstra som skiller den fra  de andre produktene eller tjenestene som kan være ganske så like. Merkevarebygging handler om å utvikle og kommunisere et løfte om hvilke behov  merkevaren kan tilfredsstille. Det skal også styre kundens forventning om  hva de skal oppnå eller oppleve i nærkontakt med produkter og tjenester fra  den samme, kjente merkevaren (Samuelsen, Peretz og Olsen 2016). Hvordan merkevaren oppfører seg og responderer overfor kundens behov kan  forandre seg gjennom årene på samme måte som mennesker forandrer seg  og lærer av erfaringer. For å vise merkevarens oppførsel må målgruppen  og dens behov få vite om den.  Butikken har stor betydning som en plass der alt bedriften eller merkevaren står for kommuniseres. Et sterkt konsept og en god intern kultur som  følger konseptet konsekvent er bra for butikken og merkevaren. Uansett  hvilken rolle man har i butikken, er man en del av merkevaren.

FAGLIG INNHOLD – RETAIL DESIGN

Skolen, med studentene i fokus, gir markedet et magasin om utdanningens innhold og presentasjon av studentenes arbeider. Dette magasinet er studentdrevet og her få du kunnskap om merkevareidentitet og merkevareledelse….

En fotostylist jobber tett med fotografen i et fotoshoot (oftest for et magasin). Stylisten skaper stemningen eller tonen for den fotografiske “historien”. Fotostylistens jobb er å…

Alle butikker plasserer varene sine i hyller eller heng og mange har profesjonelle visual merchandisere til å gjøre denne jobben…..

Lyset og belysningen er en betydelig påvirkningsfaktor i romlige arenaer hvor mennesker skal se og sanse varehandelens produkter…..

Retail Designere må ha kunnskap om produkter og materialer en kan bruke på et prosjekt. Du må også ha kunnskap om ressurser som er tilgjengelige for å å lære mer om produkter og materialer som du kan bruke..…

 Butikkplanlegging og konseptarbeid utføres med bakgrunn i kommunikasjon og salgsfremmende tiltak med kunden og produktene i fokus. Butikkplanlegging er merkevareledelse med rommet som arena..…

Forskning eller studier om mennesker, målgrupper og fremtiden gir deg innsikt i form og funksjon i faget Interiørdesign i nåtid og fremtid.…

Trend forecasting går ut på å kartlegge kommende trender i et bredt landskap av sektorer, som blant annet teknologi, økonomi, design, interiør, sport, og psykologi…..

Stilhistorie gir innsikt i hvordan mennesker levde og bodde tidligere. Denne kunnskapen benyttes for å forstå nåtid  og fremtid, samt for å kunne lage scenografiske etterligninger..…

Digitale verktøy anvendes som tekniske hjelpemidler for å gi deg tilnærming til næringslivet, samt gjøre deg i stand til å forklare og presentere gode løsninger innen Retail Design..…

Form og Komposisjon gir innføring i begreper og metoder innen layout, design og komposisjon. Komposisjon handler om å sette sammen ulike elementer til en ønsket helhet slik at den fremstår som enhetlig, ordnet og relevant.…

Du vil lære teknikker for frihåndstegning og være i stand til å tegne både detaljer, perspektiv og raske skisser. Vi skal videre kunne.…

Teambuilding, også kalt Lagbygging, er et samlingsbegrep for ulike typer aktiviteter som brukes til å styrke sosiale relasjoner og definere roller i lag, ofte med samarbeidsprosjekter.…

På SoFI – School of Fashion Industry undervises det i Kreative Teknikker. Emnet gir deg lære om teknikker som trigger og yngler kreative ideer.…

Fargelære gir deg kunnskap om farger og hvordan farger oppleves. Emnet gir et generelt teoretisk rammeverk og forståelse for de forskjellige egenskapene til fargene.…

Hver vår har skolen en utstilling laget av studentene og med studentenes arbeider i fokus. Næringslivet inviteres, og studenten må bygge sin egen merkevareidentitet i presentasjon av utstillingen og sine arbeider.…

Entreprenørskap skal gi deg innsikt i drift av kommersielle bedrifter og hvordan du selv kan starte ditt eget firma og etablere din egen merkevare.…