Tekst: Stine Ravneberget

Foto: Benedikte Ringberg

Fra motekonsulent til production manager for Tom Wood

Etter å ha studert Motekonsulent ved SoFI, jobber Benedikte Ringeberg i dag som production manager hos det norske motemerket Tom Wood.

 

Hvordan var studietiden din ved SoFI?

 

 – Studietiden min ved SoFI var et utrolig godt kreativt boost hvor man konstant var i utvikling. Det var et intensivt studie og man befant seg derfor i en boble hvor den kreative prosessen hele tiden var i fokus.

– Jeg er en sucker for ting satt i system, så for meg passet det perfekt at vi også hadde en god dose økonomi, juss og merkantile fag. Man er en liten klasse og blir derfor godt kjent med hverandre. Jeg har faktisk veldig god kontakt med de fleste fra studiet enda.

 

Hvorfor valgte du akkurat SoFI som studiested?

 

 – For meg var det viktig med et studie som kunne gi ulike muligheter, men som samtidig var konsentrert rundt ett felt. Jeg ønsket noe som kunne fungere som en døråpner til den norske motebransjen, og valget falt derfor på SoFI.

– Her fikk jeg touchet borti flere deler av bransjen i ulike fag, og fant fort ut hvilke områder jeg synes var interessante og ikke. Mulighetene for å knytte kontakter var også svært gode.

 

Hvilken kompetanse ga skolen deg? Hva har du tatt med deg inn i arbeidslivet fra SoFI?

 

 – Det viktigste jeg lærte fra SoFI og som jeg selv bruker mest i dag er hvordan sette en kreativ prosess i system. Det høres kanskje rart ut, men som oftest jobber jeg friere med klare rammer, så for meg er dette helt avgjørende.

 

Tekst fortsetter under bilde

Bilder fra Premiere Vision messe

Hvordan fikk du deg jobb hos Tom Wood?

 

 – Jeg begynte å jobbe i retail og ble ansatt i Tom Wood sin flagship store i Prinsens gate. Her jobbet jeg så mye jeg kunne mens jeg studerte, og fant fort ut at det var en plass jeg likte meg. Noen måneder etter endt studie åpnet det seg en stilling på hovedkontoret, og jeg fikk spørsmålet om jeg kunne tenke meg å prøve meg i den. Det var jo ikke sånt man takker nei til, og jeg setter fortsatt stor pris på at de hadde meg i tankene da.

 

Hva gjør du i jobben som produksjonsassistent?

 

 – Som RTW Production Manager i Tom Wood har en flere veldig ulike oppgaver, og jobber på team med Creative Director, Head of Design og Designer. I sin helhet går arbeidet ut på å følge en kolleksjon fra tegning til fysisk produkt i butikk. I denne prosessen jobber man med ulike stadier av samles, sourcing av stoffer og trims, priser, kvalitetskontroller og til slutt produksjon.

– Jeg kommuniserer daglig med våre suppliers og følger opp både ny utvikling og produksjon. I perioder må man også regne med litt reiser for fabrikkbesøk og messer.

 

Hvordan er det å jobbe i den norske motebransjen?

 

 – Den norske motebransjen er, i forhold til andre land, relativt liten, og man knytter lett bekjentskap med folk som driver innenfor samme felt. Bransjen er i stadig endring og etter min mening fortsatt på springbrettet.

– Man har de siste årene begynt å få øynene opp for norsk design, og man ser flere og flere norske brands lykkes internasjonalt. Jeg synes det er utrolig spennende å få være med på en slik utvikling og håper virkelig den fortsetter. Nå blir det interessant å se hvilke motreaksjoner vi vil få etter den pågående koronakrisen.