Bedriftsøkonomi

null

På SoFI School of Fashion Industry har du faget Bedriftsøkonomi.

I bedriftsøkonomi lærer du om de bedriftsøkonomiske forholdene rundt produksjon og produksjonsprosesser.