Om motekonsulent

Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS

Foto av Solvei Selj og billedbehandling ved Postproduksjon AS

Moteindustrien er et sammensatt og fascinerende system med mange produksjonsledd og yrkesgrupper. Prosessen fra et produkt skapes på designerens skisseblokk til det tilbys i markedet, involverer mye fagkunnskap som det er viktig å ha innsikt i. Som motekonsulent er det også nødvendig å ha kunnskap om prosessene som gjennomføres for å gjøre produktet tilgjengelig for forbruker, og hele produktets livsløp i markedet. Det er i denne intrikate og spennende industrien dere som motekonsulenter får mulighet til å jobbe i. Her er det stort behov for dyktige, kunnskapsrike og engasjerte mennesker.

Motekonsulent er en kreativ og yrkesrettet utdanning som gjør studentene kvalifiserte til å kunne arbeide innenfor mange av de ulike områdene i moteindustrien. Studiet er i utpreget grad tverrfaglig. Kunnskap og ferdigheter innenfor et av fagområdene vil ha overføringsverdi til andre fag. Vi vil fokusere på å gi deg en solid grunnutdanning innen kreative så vel som merkantile fagretninger. Utdanningen vektlegger motekonsulentenes rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Sammen med juridisk kompetanse og grunnleggende kunnskap om bedriftsøkonomi i tillegg til markedsføring knyttet til salg og forretningsvirksomhet får du en solid utdanning med mote som bærende element. Det legges også stor vekt på utvikling av en særegen portefølje gjennom studiet som du kan ta med deg i jobbsøkprosessen og videre i møte med bransjen.

SoFI vil gjennom utdanningen motekonsulent gi studentene kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til arbeid i salgs- og servicenæringen. Dette kan for eksempel være som personlig rådgiver, selvstendig næringsdrivende eller som ansatt i en bedrift.

For å søke motekonsulentstudiet, fyll ut søknadskjemaet.