Om 2-årig motedesign

Foto av Torstein Lohne

Motedesign

 

Motedesign er en toårig utdanning med et fremtidsrettet fokus. Programmet undervises av profesjonelle designere og aktører, og fokuserer på at du skal utvikle din kreative stemme og kan sette denne i en kommersiell kontekst. Utdanningen Motedesign skal gi deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kvalifiserer deg til å arbeide som en designer i motebransjen. Dette reflekteres i utdanningens fire moduler; Design, Produksjon, Motedesign og kontekst samt Støttefag. Sentralt i utdanningen ligger også utviklingen av egen portefølje . Denne vil være ditt viktigste verktøy i jobbsøking og promotering av egen kompetanse etter endt utdanning. 

Motedesign er en kreativ og yrkesrettet utdanning som vektlegger motedesignerens rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Emnene i Motedesignutdannelsen er Motedesign, Produksjon, Motedesign og kontekst og Støttefag. I Motedesign vil du lære å utvikle design for enkeltplagg og kolleksjoner og utfordre den kreative linken mellom materielt og digitalt arbeid gjennom linjeføring, materialbruk og farger. I Produksjon vil du lære å utvikle mønster for å realisere dine ideer ved modellering, konstruksjon og andre teknikker. Det fokuseres også på moten som kommersielt produkt og hvilke forhold som kjennetegner leverandørkjeder og hvordan man komuniserer et design ved produktspesifikasjoner. I modulen Motedesign og kontekst vil du lære om hvordan moten blir formidlet og motehistorie. I Trender og trendforcasting ser vi på ulike leverandører av trendrapporter og hvordan man kan utvikle visuelle fremstillinger av trender med bakgrunn i teori. I produktutvikling og innkjøp fokuserer vi på forståelsen av ulike segment og hvordan sette sammen et produktutvalg med retning, identitet og salgbarhet. 

Utdanningen Motedesign vil gi deg redskapene til å gå inn i arbeid hos forskjellige aktører innenfor moteindustrien

For å søke Motedesign må du levere en opptaksprøve i tillegg til søknadsskjema