Opptakskrav ved studiene

Formelle opptakskrav ved Motedesign / Moteindustri & Motekonsulent

Søkere med fullført og bestått videregående opplæring innenfor utvalgte utdanningsprogrammer kvalifiseres for opptak. Søkere ved utdanningene Motedesign / Moteindustri skal i tillegg levere Opptaksprøve.

Realkompetansevurdering Motedesign / Moteindustri & Motekonsulent

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har gjennomført og bestått andre videregående utdanningprogrammer eller har annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

For å kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse for eksempel ved attester/kursbevis fra bedriftsinterne kurs, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, interesser etc.

Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført videregående opplæring. Les mer om opptak og opptakskriterier til utdanningen her. 

 

Rullerende opptak

Skolen benytter rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene blir registrert. Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt og betale registreringsavgiften innen oppgitt frist. Hvis ikke skolen har mottatt dette innen fristen, kan studenten miste studieplassen. Om du ønsker å vite mer om Kvalitetshåndboken vår, les her

Motivasjon

Utdanningen er arbeidsintensiv, og det stilles krav til modenhet. Det er viktig at du har stor interesse for mote og gjerne ha erfaring fra moterelatert utdanning eller annet relevant arbeid, kurs eller hobbyer.

SoFI sine studiekonsulenter tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner, kompetansenivå og motivasjon. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger et utdanningsløp som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn. Les om studiereglementet her

For å lese våre rettningslinjer om personvern se her