Opptak

Opptak

Søknadsinformasjon

Innmelding

Oppstart på motekonsulentutdanningen er:

Dagtid:    28.01.16 og 26.08.16
Kveldstid: 28.01.16 og 30.08.16

Oppstart motedesign er :29.08.2016

Oppstart moteindustri er :29.08.2016

Innmelding

Send søknadsskjema i utfylt stand til skolen. Vedlegg/ettersendt kopi av vitnemål eller siste terminkarakterer, samt eventuelle attester.
Ved moteindustri og motedesignutdanningen vil man i tilleg måtte levere inn en opptaksprøve. Opptaksprøven kan sendes pr mail eller pr post. Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med en giro for registreringsavgift. Betaling av giro og returnering av studiekontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI

Betingelser

Ved å betale registreringsavgiften, bekrefter du at du tar i mot plassen. Denne avgiften refunderes ikke.

Forbehold

Ved for få påmeldte studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere studiet. Du vil bli informert om dette senest en uke før oppstart. Søkere som trekker sin innmelding vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.

Fremmøte på skolen

I opptaksbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte fremmøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Studieavgift

Moteindustri-utdanningen koster Kr 213.500,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Studieavgiften per semester er på 53.000,- og betales i  fire avdrag pr semester.

Motekonsulent-utdanningen koster kr: 56.000,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Ved dagstudium betales studieavgiften i fire avdrag. Ved kveldsstudium betales studieavgiften i åtte avdrag, fire første semester og fire andre semester.

Motedesign-utdanningen koster kr: 213.500,- inklusiv opptaksgebyr og eksamensavgift. Studieavgiften per semester er på 53.000,- og betales i  fire avdrag pr semester.

Noen lærebøker og utstyr vil komme i tillegg i alle utdanningene. Motekonsulent, Motedesign og Moteindustri er NOKUT-godkjent. Det betyr at våre studenter kan søke om lån og stipend i Statens Lånekasse For Utdanning.

 

Studiefinansiering

Stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning ytes etter bestemte regler. Studenter søker lån og stipend etter at de er blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning finnes på www.lanekassen.no

Nærmere opplysninger om rett til studielån kan fås ved henvendelse til:

Statens Lånekasse for Utdanning
Østre Aker vei 20
0510 Oslo

Kundetelefon: 04545

www.lanekassen.no

Avmelding etter studiestart

Studenter som har møtt frem og tiltrådt undervisningen er bundet til å betale studieavgift for påbegynt semester. Utmelding må skje skriftlig og skal undertegnes av den som undertegnet studiekontrakten.

Opptakskrav ved studiene

Formelle opptakskrav ved Motedesign / Moteindustri & Motekonsulent

Søkere med fullført og bestått videregående opplæring innenfor utvalgte utdanningsprogrammer kvalifiseres for opptak. Søkere ved utdanningene Møtedesign / Moteindustri skal i tillegg levere Opptaksprøve.

Realkompetansevurdering Motedesign / Moteindustri & Motekonsulent

Du kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse om du ikke tilfredsstiller de formelle opptakskravene. Du kan også bli godkjent for opptak gjennom en realkompetansevurdering hvis du har gjennomført og bestått andre videregående utdanningprogrammer eller har annen relevant utdanning og/eller bakgrunn.

For å kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse, må du dokumentere relevant og tilsvarende kompetanse for eksempel ved attester/kursbevis fra bedriftsinterne kurs, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid, interesser etc.

Søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført videregående opplæring. Les mer om opptak og opptakskriterier til utdanningen her. 

 

Rullerende opptak

Skolen benytter rullerende opptak. Rullerende opptak betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene blir registrert. Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt og betale registreringsavgiften innen oppgitt frist. Hvis ikke skolen har mottatt dette innen fristen, kan studenten miste studieplassen. Om du ønsker å vite mer om Kvalitetshåndboken vår, les her

Motivasjon

Utdanningen er arbeidsintensiv, og det stilles krav til modenhet. Det er viktig at du har stor interesse for mote og gjerne ha erfaring fra moterelatert utdanning eller annet relevant arbeid, kurs eller hobbyer.

SoFI sine studiekonsulenter tilbyr alle potensielle søkere samtale for å avklare kvalifikasjoner, kompetansenivå og motivasjon. Disse samtalene er viktige for å sikre at du faktisk velger et utdanningsløp som stemmer overens med dine ønsker og bakgrunn. Les om studiereglementet her

For å lese våre rettningslinjer om personvern se her

Bli oppringt

Fyll ut informasjonen i feltene over og vi ringer deg opp så raskt vi får mulighet.

Studiekatalog

Fyll ut din informasjon i feltene nedenfor, og du vil motta katalogen innen kort tid. 
Det er gratis å få tilsendt katalogen i posten. Hvis du ønsker å laste ned katalogen
er det valgfritt om du vil fylle ut feltene nedenfor.

Søknadsskjema

For motekonsulent, kryss av for riktig semester, dag eller kveldstid, og skriv hvilket år.
For moteindustri utdanningen og motedesign utdanningen vil oppstart være høst og på dagtid.

Legg ved bekreftelse med navn på kontaktperson, telefonnummer, e-post og adresse til betaler.

Må dokumenteres dersom du ikke har 3-årig videregående opplæring.