SoFI - School of Fashion Industry

Sofi folieklisjé.

Sofi logo folieklisjé

Foto av SolveIg Selj.

Foto av SolveIg Selj

SoFI – School of Fashion Industry er en avdeling i Treider Fagskoler. Treider Fagskoler var den første skolen i Norge som kunne tilby fagskolegodkjent utdanning for motekonsulenter. Siden høsten 2009 har vi utdannet Motekonsulenter, høsten 2013 startet vi opp den toårig fagskole utdanningen Moteindustri og i 2016 den toårig fagskolegodkjente utdanningen Motedesign.

Moteindustrien, definert som markedet for klær, sko, vesker og tilbehør, er blant verdens største industrier. Våre naboland, Danmark og Sverige, har en stor moteindustri med et velutviklet utdanningstilbud som er spesialtilpasset de ulike behovene og funksjonene innenfor motefeltet. I Norge er moteindustrien i vekst og bransjen har behov for flere med utdanning innenfor mote. Motebransjen består av mange ulike yrkesgrupper. Det er viktig at industrien får dekket behovet for et bredt spekter av kompetanse. Vår visjon er å utdanne medarbeidere til den norske moteindustrien med kompetanse innenfor de ulike fagområdene. SoFI tilbyr en praktisk og direkte yrkesrelevant utdanning som gjør våre studenter attraktive for næringslivet. Vi skal utvikle kunnskap og troen på egne erfaringer i møtet med et nytt arbeidsmarked.

SoFI ønsker å utfordre og utvikle selvstendige medarbeidere gjennom våre tre utdanninger; Motedesign, Moteindustri og Motekonsulent.

Les om oppstartsdatoer og studieavgifter her: http://www.sofi.no/opptak/#sknadsinformasjon

 

Motekonsulent, Motedesign og Moteindustristudiet er NOKUT-godkjent. Det betyr at våre studenter kan søke om lån og stipend i Statens Lånekasse For Utdanning.