null
Grunnutdanning Motekonsulent
Kreativt og yrkesrettet studie som introduserer deg for moteindustriens mange arbeidsområder. Studer ett semester heltid, eller to semester deltid.

Motekonsulent gir en innføring i mote- og designhistorie, styling og trender, kommunikasjonsstrategi, bedriftsøkonomi og kjøplovgivning. Utdanningen vektlegger motekonsulentenes rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Det legges også stor vekt på utvikling av en særegen portefølje gjennom studiet, som du kan ta med deg i jobbsøkprosessen og videre i møte med bransjen.

Fundamentet
Utdanningen kan tas over ett semester dagtid eller to semester kveldstid. Studiet inneholder 304 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. Etter bestått fullført utdanning vil du ha gode praktiske ferdigheter og bred teoretisk kunnskap som gir stødig grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

Karrieremuligheter
Utdanningen egner seg for deg som ønsker bred og grunnleggende kunnskap om moteindustrien. Arbeidsmuligheter kan for eksempel  være som medarbeider eller sjef i motebutikker, som stylist innenfor mote- og livsstilsegmentet, eller assistent i PR og agenturvirksomhet.

Videre studiemuligheter
Endt studium gir grunnlag for opptak til den toårige Moteindustriutdanningen. Her kan du søke om direkteinnpass til andre semester da noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått Motekonsulent.

Grunnleggende forståelse for både kreative og merkantile fagretninger er viktig for motekonsulenten som vil jobbe i skjæringspunktet mellom det kreative og det kommersielle. For å sikre arbeidsmarkedet solid tverrfaglig kompetanse er utdannelsen delt inn i et firedelt fagtilbud: 

Teori
I denne modulen fokuseres det på eldre og nyere motehistorie, og de toneangivende designerne og motehusene som har vært med å forme den. Trend og samfunn tar for seg de samfunnsmessige forholdene som påvirker hvordan trender skapes og endres. I produktkunnskap får du en innføring i tekstillære – fremstilling og innhold samt brukervennlighet.

Merkantil
I denne modulen får du innføring i merkantile emner som bedriftsøkonomi, juss og prinsipper i markedskommunikasjon. Dette er verdifulle grunnelementer å ta med seg videre både innen moteindustrien spesifikt og i arbeidsmarkedet generelt.

Kreativ
I den kreative modulen lærer du om stylistens ulike innfallsvinkler til både motestyling og personlig styling. Senere får du prøve ut teorien i praksis gjennom en egenprodusert photoshoot. Fargelære gir kunnskap om farger og deres egenskaper, mens porteføljearbeidet samler emnene moodboard, research, moteillustrasjon og eksponeringsdesign.

Møte med næringen
Den beste måten å bli kjent med industrien på er å møte den. Derfor inviterer vi relevante aktører fra motebransjen for å holde foredrag. Dette inkluderer alt fra designere i både små og store bedrifter, innkjøpere og personlige shoppere, journalister, markedsførere og agenter. Disse møtene bidrar til at du får et realistisk bilde av de ulike arbeidsoppgavene i næringen.

Motekonsulent består av ni fag. Her kan du lese mer om innholdet i hvert enkelt fag.

Du kan søke på en utdanning hos oss ved å besøke søknadsiden: www.sofi.no. Du vil motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

Søker du på utdanningen Motedesign eller Moteindustri skal du i tillegg laste opp en opptaksprøve til mappen som du merker med ditt fulle navn, eller tilsendte studentnummer. Oppgaveteksten ligger ute på skolens nettsider: www.sofi.no.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med innbetalingskort for registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studie- kontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Forbehold
Ved for få studenter forbeholder vi oss retten til å kansellere. Du vil bli informert om dette så fort som mulig, og senest en uke før oppstart. Søkere som trekker sin innmelding vil ikke få registreringsavgiften refundert. Utmeldingen må være skriftlig og undertegnes av den som skrev innmeldingsblanketten.

Studieavgift
Spesifisering av studieavgiften finner du på nettsiden vår. Ved Motekonsulent dagutdanning betales studieavgiften i fire avdrag. Ved Motekonsulent kveldsutdanning betales studieavgiften i åtte avdrag, fire i det første semestret og fire i det andre. Ved utdanningene Motedesign og Moteindustri betales studieavgiften i fire avdrag per semester. Utdanningene Motedesign og Moteindustri går over fire semestre.

Studiefinansiering
Stipend og lån i Lånekasse for utdanning ytes etter bestemte regler. Du kan søke om lån og stipend etter at du er blitt opptatt ved skolen. Søknad om lån og stipend fra Lånekassen nnes på www.lanekassen.no

Nærmere opplysninger om rett til studielån og stipend kan fås ved henvendelse til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru 0614 Oslo
Kundetelefon : +47 22 70 03 00 www.lanekassen.no

Fremmøte på skolen
I opptaksbrevet får du beskjed om tid og sted for fremmøte. Studenter som er forhindret fra å møte til den oppgitte frammøtetiden, må gi beskjed om dette til skolen. Mottar ikke skolen slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på venteliste.

Praktisk utdanning på dag eller kveld
SoFI er en fagskole som tilbyr yrkesrettede utdanninger. Vårt hovedfokus er å videreutvikle og tilpasse dagens og morgendagens utdanningstilbud slik at arbeidslivets krav tilfredsstilles. SoFI tilbyr Motedesign og Moteindustri som fulltidsutdanning på dagtid og Motekonsulent som fulltidsutdanning på dagtid og deltidsutdanning på kveldstid. Kveldsutdanningen på deltid gir mulighet for å kombinere utdanning med jobb.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
30. Januar 2018 heltid

30. Januar 2018 deltid

28. August 2018, heltid
28. August 2018, deltid

Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet
Ett semester heltid.
To semestre deltid.

Studieavgift
56.800 kr
Opptaksgebyr 1500 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend

 
Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.