Infomøte

Infomøte

Velkommen til infodag på SoFI den 11. november fra kl 17.30 der vi presenterer våre tre utdanninger, Motekonsulent, Moteindustri og Motedesign. 

Motekonsulent har oppstart i slutten av januar og det er fortsatt ledige lasser. Motekonsulent tilbys som fulltidsutdanning over ett semester eller deltidsutdanning over to semester. 

Kom for å høre mer om utdanningene våre, møte forelesere, se studentarbeider, samt få en omvisning på skolen. 

 

 

Publisert

09.11.2015

Infodag

Velkommen til infodag hos SoFI der vi presenterer de to utdanningne våre Moteindustri og Motekonsulent.

Motekonsulent og Moteindustri har oppstart i slutten av august. Det er fremdeles ledige plasser på våre utdanninger. Moteindustri tilbys som en toårig fulltidsutdanning, Motekonsulent tilbys som fulltid på dagtid over et semester og deltid to kvelder i uken over to semester. 

Kom for å høre mer om utdanningene våre, møte noen av foreleserne,  se studentarbeid, høre om karrieremuligheter, samt få en omvisning på skolen.  

Vi ses 11. august  kl. 17.30 i nedre vollgate 8!

Publisert

03.08.2015

Utdanningsstipend fra Reidar og Gunar Holst legat for skoleåret 2015/2016

Reidar og Gunnar Holst legat

En av de største eierne i Anton B. Nilsen Utdanning AS (ABNU), Reidar og Gunar Holst Legat, deler ut stipend til fulltidsstudenter på skoler tilhørende ABNU konsernet. Stipendet er på intil NOK 25.000,- pr. student, og deles ut etter følgende kriterier: 

  1. Stipend deles ut til primært vanskeligstilte sttudenter. 
  2. Studenten må ta en utdanning ved én av skolenene i ABNU-systemet(Bjørkness Privatskole, Bjørknes Høyskole, Treider Fagskoler, Idafagskolen, Bilder Nordic School of Photograohy, School of Fashion Industry, NKI nettstudier, Westerals ACT eller Berghs School of Comunication).
  3. Studentene må følge undervisningen minimum 80%
  4. Studentene må innlevere oppgaver iht den fagplanenvedkommende følger, og forøverig vise initsiativ og entusiasme. Det vil bli lagt vekt på at man er en god rollemodell for medstudenter.
  5. Studentene må ha betalt semesteravgiften og/eller følge en godkjent nedbetalingsplan før et tildelt stipend utbetales. 

Søknadsskjema for Reidar og Gunnar Holst legat finner du her.

Publisert

02.06.2015